Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy rolnik ma prawo pierwokupu udziałów w gruntach rolnych?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy rolnik ma prawo pierwokupu udziałów w gruntach rolnych?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 26.12.2020r.

Jestem współwłaścicielem gruntów rolnych wraz z kuzynami. Jeden z nich zamierza sprzedać swój udział. Czy jako rolnik indywidualny będę mógł go kupić na zasadach pierwokupu?

Kto może skorzystać z prawa pierwokupu przy sprzedaży przez współwłaściciela?

Według art. 166 k.c., w razie sprzedaży przez współwłaściciela nieruchomości rolnej udziału we współwłasności lub części tego udziału pozostałym współwłaścicielom przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli prowadzą gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym.

r e k l a m a

Co w sytuacji gdy grunt sprzedawany jest razem z gospodarstwem?

Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy współwłaściciel prowadzący jednocześnie gospodarstwo rolne sprzedaje swój udział we współwłasności wraz z tym gospodarstwem albo gdy nabywcą jest inny współwłaściciel lub osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo po sprzedawcy.

Jeśli więc Pana kuzyn nie sprzedaje wraz ze swoim udziałem całego gospodarstwa oraz jeśli nabywcą nie jest osoba uprawniona do dziedziczenia, np. dziecko, przysługuje Panu prawo pierwokupu. Trzeba mieć też na uwadze, iż według Kodeksu cywilnego do sprzedaży przez współwłaściciela udziału we współwłasności nieruchomości rolnej lub części tego udziału stosuje się przepisy ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a