Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dopłaty do nawozów: w jakim terminie złożyć wniosek do ARiMR?

Kamila Szałaj
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dopłaty do nawozów: w jakim terminie złożyć wniosek do ARiMR?
Pieniądze i Prawo DOPŁATY
Data publikacji 21.04.2022r.

ARiMR uruchamia nabór wniosków o dopłaty do nawozów. Wyjaśniamy, od kiedy biura Agencji będą przyjmować dokumenty, jakie warunki musi spełnić rolnik, aby dostać pieniądze i kiedy może spodziewać się przelewu.

Wniosek o dopłaty do nawozów, instrukcje jego wypełnienia oraz średnie ceny nawozów z 2020 roku wg MRiRW znajdziesz TUTAJ. KLIKNIJ!

19 kwietnia, po trzech miesiącach od złożenia przez Polskę wniosku, Komisja Europejska nareszcie zgodziła się na uruchomienie dopłat do nawozów dla polskich rolników. Pisaliśmy o tym TUTAJ

- Rosja z premedytacją zaplanowała wysokie ceny gazu. Chodziło o to, by przełożyły się na wysokie ceny nawozów. Dlatego uruchamiamy dopłaty do nawozów dla polskich rolników. Jest to wielki program, który ma usprawnić polskie rolnictwo i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. To inwestycja w niższą inflację w przyszłości, a dopłaty przełożą się na niższą cenę zboża - poinformował dziś premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w gospodarstwie sadowniczym w Załężu Dużym na Mazowszu.

r e k l a m a

Dopłaty do nawozów: w jakim terminie należy złożyć wniosek do ARiMR? Kiedy rolnik otrzyma przelew?

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk oświadczył, że ARiMR będzie przyjmować wnioski od 25 kwietnia, czyli od najbliższego poniedziałku. 

- Chcemy, by rolnicy jak najszybciej otrzymali te środki, by plony były godne, i by ilość zbóż była wystarczająca. Ok. 3-4 tygodni od złożenia wniosków rolnicy dostaną pieniądze - mówił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Jak poinformowała dziś ARiMR, wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do 16 maja 2022 r. w Biurze Powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. To oznacza, że rolnicy mają mało czasu na dostarczenie dokumentów - tylko trzy tygodnie. Wielu z nich nie złożyło jeszcze wniosku o dopłaty bezpośrednie - w tym przypadku termin też mija 16 maja.

Ile wynoszą dopłaty do nawozów?

Stawka pomocy na gospodarstwo ma wynosić: 

  • do 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączenie łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych;
  • do 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. 

Z pomocy zostały wyłączone powierzchnie łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, do których jest przyznawana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna.

r e k l a m a

Jaki termin zakupu nawozów upoważnia do otrzymania dotacji?

Dopłaty do nawozów będą wypłacane za zakupu nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Jakie dokumenty powinien złożyć rolnik, by dostać dopłaty do nawozów? 

Wniosek należy złożyć na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej.

Do wniosku producent rolny będzie obowiązany dołączyć faktury lub ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. oraz w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r., o ile wysokość pomocy będzie wyliczana na podstawie różnicy cen z faktur producenta rolnego.

Jak wyliczyć dopłaty do nawozów? 

Zgodnie z przepisami wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn:  

  • deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy; 
  • liczby ton nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego: 
    • ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu albo 
    • wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Czy rolnik dostanie dopłaty do nawozów, jeśli nie ma faktur lub paragonu z NIP?

Nie wszyscy rolnicy są VAT-owcami - większość z nich jest na ryczałcie i nie ma obowiązku zbierania dowodów zakupu. Mogą więc nie mieć faktur za kupione nawozy, albo posiadają jedynie paragon bez NIP. Co w takiej sytuacji? Rolnicy stracą szansę na dopłaty do nawozów?

Na szczęście ministerstwo rolnictwa przewidziało taką sytuację, że rolnik może nie mieć starych faktur, więc przyjęło alternatywne rozwiązanie. W Biuletynie Informacji Publicznej ukaże się oficjalna informacja o średnich cenach nawozów. I na tej podstawie rolnikom bez faktur będą wyliczane dopłaty.

- Rolnik będzie pokazywał faktury sprzed roku po to żeby porównać, o ile zdrożał nawóz obecnie i to będzie ta różnica ceny udowodniona fakturami przez rolnika. Ale jeśli rolnik nie ma faktur sprzed roku, bo ich nie trzymał, wtedy w Biuletynie Informacji Publicznej będzie oficjalna informacja podpisana przez ministra rolnictwa, o średnich cenach nawozów właśnie sprzed roku. Oznacza to, że ceny zakupionych w tym roku nawozów będziemy porównywać ze średnimi cenami sprzed roku, ale i do średniej ceny ogłoszonej przez ministra rolnictwa, wiec nie trzeba faktur. Jeśli ktoś ma faktury, może się nimi posłużyć. Jeśli natomiast nie ma faktur, może oprzeć się na porównaniu do średniej ceny – wyjaśnia minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Jaka jest pula środków na dopłaty do nawozów?

Rząd przewidział 3,9 mld zł na dopłaty do nawozów. Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 3,9 mld zł, wysokość pomocy będzie obliczana z uwzględnieniem współczynnika korygującego.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

Płacisz tylko

539,00 zł SPRAWDŹ
Współczynnik ten będzie obliczany jako iloraz kwoty 3,9 mld zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz będzie ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ile hektarów upraw i łąk zostanie objętych pomocą?

Rząd wyliczył, że ok. 7,9 mln ha upraw i 2,8 mln ha łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych znajduje się w gospodarstwach o powierzchni do 50 ha. Natomiast 12 405 producentów rolnych wnioskujących o płatności bezpośrednie posiada gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 ha.

Pobierz poradnik o lepszym wykorzystaniu azotu

Ze względu na coraz wyższe koszty nawożenia nawozami mineralnymi przygotowaliśmy specjalne kompedium związane z lepszym wykorzystanie naturalnego azotu.

Żeby pobrać publikację, wypełnić poniższy formularz, a na podany adres e-mail prześlemy PDF-a z poradami.


ksz, wk, fot. arch.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a