Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje dla hodowców świń na wyrównanie dochodu na nowych zasadach

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dotacje dla hodowców świń na wyrównanie dochodu na nowych zasadach
Pieniądze i Prawo Dotacje
Data publikacji 28.01.2022r.

Rolnicy hodujący świnie mogą ubiegać się o dotacje na wyrównanie dochodu ze względu na szalejący ASF i kryzys na rynku trzody chlewnej. Jednak w tym roku obowiązują nowe zasady udzielania pomocy. Co się zmieniło? Na jakie pieniądze mogą liczyć rolnicy?

r e k l a m a

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń z powodu ASF, których gospodarstwa znajdują się w strefach ASF.

Kto może wnioskować o pomoc na wyrównanie dochodu?

Dotacja ta jest przeznaczona dla rolników-producentów trzody chlewnej, którzy uzyskali obniżony dochód ze sprzedaży świń ze względu na wirus afrykańskiego pomoru świń w okresie od IV kwartału 2020 r do końca IV kwartału 2021 r.

Co istotne, o taką pomoc mogą ubiegać się wyłącznie rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo na terenie objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem ASF.

Na jakich warunkach muszą otrzymać dotację?

Rolnik otrzyma wsparcie, jeżeli:

 • ma nadany numer identyfikacyjny (w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności),
 • jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem (w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014),
 • utrzymuje lub utrzymywał świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w strefach ASF.

Obecny nabór wniosków umożliwia dodatkowo złożenie wniosku na IV kwartał 2021 r. oraz okresy miesięczne tj. od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r. oraz od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021.

Na jakie pieniądze może liczyć rolnik ubiegający się o pomoc z ARiMR?

Jak podaje ARiMR, kwota dotacji na wyrównaniu dochodu jaką może uzyskać rolnik jest to różnica między iloczynem liczby świń sprzedanych w kwartale wskazanym we wniosku i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale, a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w:

 • kolejnych 3 latach przed rokiem, którego kwartał został objęty tym wnioskiem i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie
 • albo w ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, którego kwartał został objęty tym wnioskiem i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.

Warto podkreślić, że obecnie obowiązują nowe zasady wyliczenie obniżenia dochodu rolnika. Według zmienionego rozporządzenia, wyliczenia obniżonego dochodu można dokonać w następujący sposób:

 • w przypadku, gdy liczba świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany wniosek, jest wyższa o 10% od liczby świń sprzedanych w kwartale, w odniesieniu do którego jest obliczana wysokość pomocy, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się mniejszą liczbę sprzedanych świń powiększoną o 10%,
 • w przypadku, gdy liczba świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany wniosek, jest mniejsza niż liczba świń sprzedanych w kwartale, w odniesieniu do którego jest obliczana wysokość pomocy do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się liczbę świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany ten wniosek.

Kwota pomocy, stanowi sumę kwot obniżonego dochodu w poszczególnych kwartałach objętych wnioskiem.

Co z dotacjami dla rolników, którzy zmienili kierunek produkcji świń? 

Co więcej, dla wniosków składanych od 2022 r. został ustanowiony odrębny sposób wyliczania obniżenia dochodu dla rolników, którzy zmienili kierunek produkcji świń z produkcji świń w danej siedzibie stada w okresie krótszym niż ostatnie trzy lata przed złożeniem wniosku.

W takiej sytuacji wyliczenia obejmują średnią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia utrzymywania świń albo zmiany kierunku produkcji świń do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

r e k l a m a

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wyrównanie dochodów od 27 stycznia do 28 lutego 2022 r.

Wnioski można składać:

 • bezpośrednio w biurach powiatowych ARiMR;
 • wysyłając list polecony
 • lub poprzez platformę ePUAP.

Do wniosku producent świń jest zobowiązany załączyć między innymi:

 • kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy (objęty wnioskiem)
 • kopie umów, jeżeli na ich podstawie została dokonana sprzedaż.

Ważne, aby dane zawarte we wniosku i wynikające ze złożonych dokumentów dotyczące ilości sprzedanych sztuk świń, były spójne z danymi w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) prowadzonym przez ARiMR.

Komu pomoc nie przysługuje?

O pomoc nie mogą starać się producenci, którzy:

– Otrzymali pomoc finansową ze środków krajowych, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi lub

– Sprzedali swoje zwierzęta w ramach działalności w zakresie:

 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt
 • obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej
 • prowadzili miejsca gromadzenia zwierząt,
 • prowadzili rzeźnie,
 • prowadzili zakład przetwórczy
 • prowadzili spalarnie

Pomoc nie przysługuje także świniom (w przypadku wniosków składanych w 2022 r. dodatkowo, zgodnie z przepisami wprowadzonymi na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2022 r.)

 • które zostały sprzedane innemu producentowi świń, z wyłączeniem świń do ukończenia 10 tygodnia życia lub
 • które nie były przetrzymywane w danej siedzibie stada co najmniej 85 dni przed sprzedażą.

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta świń wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Więcej informacji w punktach informacyjnych w Biurach Powiatowych i w Oddziałach Regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Płacisz tylko

139,00 zł SPRAWDŹ

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody