Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pięciu rolników może dostać do 325 tys. zł

Kamila Szałaj
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dotacje na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pięciu rolników może dostać do 325 tys. zł
Pieniądze i Prawo Dotacje PROW
Data publikacji 30.12.2021r.

Grupy operacyjne, złożone przynajmniej z pięciu rolników mogą ubiegać się o pomoc na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, który umożliwi sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych. Kiedy rusza nabór? Ile pieniędzy można dostać? Na co można przeznaczyć wsparcie?

Jeszcze w tym roku ruszy nabór dla grup operacyjnych, w skład których wchodzi co najmniej pięciu rolników. Od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

r e k l a m a

Wsparcie jest przewidziane na stworzenie struktur, które umożliwią sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych, maksymalnie z jednym pośrednikiem. 

Kto może ubiegać się o dotacje na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw?

r e k l a m a

Wnioski mogą składać grupy operacyjne, złożone z minimum 5 rolników, którzy spełniają określone wymagania w sprawie prowadzenia działalności:

 • w ramach dostaw bezpośrednich lub
 • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
 • w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
 • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Poza tym rolnicy ci muszą wykonywać działalność gospodarczą w zakresie, co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI, która chce przystąpić do programu, powinna mieć nadany numer identyfikacyjny i posiadać zdolność prawną. Jeśli jej nie ma, musi działać na podstawie umowy spółki cywilnej lub innej umowy. 

Na co można otrzymać wsparcie?

Wideo - Czy rolnikowi opłaca się siać kukurydzę i jak oszczędzić na nawożeniu?

Idź do wideo

Wsparcie będzie przyznawane grupie na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw.

Pomoc można otrzymać na:

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Płacisz tylko

6,55 zł SPRAWDŹ
 • budowę, przebudowę lub remont i modernizację obiektów lub infrastruktury,
 • zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń – w tym środków transportu.
 • zakup lub instalację wyposażenia,
 • zakupu usług związanych z transportem produktów,
 • odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,
 • zakup środków produkcji,
 • koszty ogólne i bieżące.

Ile wyniesie dotacja?

Dotacja ma formę płatności zryczałtowanej i wynosi:

 • 325 000 zł, w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,
 • 280 000 zł, w pozostałych przypadkach.

Pomoc przysługuje danej grupie operacyjnej tylko raz w całym okresie realizacji PROW 2014-2020.

Wnioski należy składać osobiście w Centrali ARiMR, drogą pocztową lub elektroniczną.

Warto zaznaczyć, że w poprzednim naborze, przeprowadzonym na początku tego roku złożono ok. 170 wniosków. 

Kamila Szałaj na podst. ARiMR,
fot. K. Szałaj

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a