Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak otrzymać dotacje na zalesienie gruntów rolnych i zadrzewienia śródpolne?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jak otrzymać dotacje na zalesienie gruntów rolnych i zadrzewienia śródpolne?
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolników
Data publikacji 06.07.2022r.

Od 20 czerwca do 29 lipca biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w lasy prywatne, a od 1 czerwca do 1 sierpnia na zalesianie i zadrzewienia śródpolne z PROW 2014–2020.

Inwestycje w lasy prywatne

O pierwsze wsparcie mogą wnios­kować właściciele lasów w wieku 11–60 lat o powierzchni od 0,1 do 40 ha, dla których opracowany jest uproszczony plan urządzenia lasu, lub dla których decyzję o gospodarce leśnej wydał starosta. Lasy nie mogą być objęte premią pielęgnacyjną z PROW oraz znajdować się w rezerwatach lub na obszarach Natura 2000.

r e k l a m a

Na co pieniądze przysługują?

  • przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewo­stanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 50 lat,
  • dolesianie luk w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego mieści się w przedziale 21–60 lat.
  • zróżnicowanie struktury drzewo­stanu, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 60 lat,
  • założenie remizy, czyli obszaru, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów.
  • cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 11 do 20 lat.

W przypadku założenia remizy przysługuje dodatkowe wsparcie na ogrodzenie, a w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu lub zróżnicowania struktury drzewostanu – na zabezpieczenie drzewek repelentami albo osłonkami.

r e k l a m a

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym prowadzone są konkretne działania. Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Waha się od 8,82 zł/m w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m do 14 213 zł/ha za przebudowę składu gatunkowego polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Zalesienie i zadrzewienia

W tym roku, po raz pierwszy w ramach naborów wniosków o wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych z PROW 2014–2020, można ubiegać się również o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych.

Jakie wymagania muszą zostać spełnione?

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – roczna prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – roczna prenumerata

Płacisz tylko

279,00 zł SPRAWDŹ

Działka, na której mają być posadzone drzewa, musi mieć od 0,1 do 40 ha, a także szerokość większą niż 20 m, chyba że graniczy z lasem – wtedy szerokość pasa ziemi nie ma znaczenia. Bardzo ważnym dokumentem, który trzeba posiadać, aby posadzić las, jest plan zalesienia sporządzony przez nadleśniczego Lasów Państwowych. Kopię planu, z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, dołącza się do wniosku o przyznanie wsparcia. Grunty przeznaczone do zalesienia powinny być położone poza obszarami Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy krajobrazowych lub ich otulin. Liczba sadzonek na 1 ha gruntu zależy od gatunku drzewa i np. dla świerka wynosi od 3 tys. do 5 tys., a dla buka 6–8 tys.

Działka na tworzenie zadrzewień musi być gruntem ornym o powierzchni 0,1–0,5 ha oraz mieć szerokość od 4 do 20 m. Oprócz tego nie mogą być na niej stwierdzone usunięcia drzew lub krzewów w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie zadrzewienia. Liczba sadzonek na 1 ha gruntu nie zależy od gatunku drzewa i wynosi od 1,5 tys. do 2,5 tys.

Zarówno wsparcie na zalesienie, jak i zadrzewienie jest jednorazową płatnością, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia lub zadrzewienia.

Od czego zalezy płatność zalesieniowa?

Płatność zalesieniowa, jaką można otrzymać, uzależniona jest m.in. od gatunku sadzonych drzew, rodzaju gruntów, nachylenia terenu czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Wysokość stawek waha się od 8307 zł/ha do 12 308 zł/ha.

Stawki na założenie zadrzewień śródpolnych zależą od ukształtowania terenu i wynoszą 10 892 zł/ ha w przypadku korzystnych warunków oraz 13 664 zł/ha, gdy zadrzewienie ma być wykonane na powierzchni o nachyleniu terenu powyżej 12°.

Dodatkowo refundowane są koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną. Za wykonanie ogrodzenia można otrzymać 8,82 zł/m.b. płotu, za zabezpieczenie drzewek osłonkami – 1488 zł/ ha, a za zabezpieczenie ich trzema palikami – 1132 zł/ha.

Jakie bonifikaty dla rolników?

Rolnicy, którzy otrzymali wsparcie na zalesianie, mogą otrzymać dodatkowo:

  • przez 5 lat premię pielęgnacyjną za wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych lub ochronnych w uprawie leśnej,
  • przez 12 lat – premię zalesieniową, która jest rekompensatą za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej.

Ci, którzy w tym roku złożą wniosek o dofinansowanie zalesienia, mogą starać się o te dwie o premie już od 2023 roku.

Co ważne, do gruntów, na których zostało wykonane zadrzewienie śródpolne, rolnikom przysługują płatności bezpośrednie – zarówno w roku ich założenia, jak również w latach kolejnych. Od przyszłego roku będzie przysługiwało na nie, już w ramach Planu Strategicznego na lata 2023–2027, wsparcie na ich utrzymanie i pielęgnację w ramach ekoschematu „Utrzymywanie zadrzewień śródpolnych”. Płatność roczna wyniesie 2494 zł/ha.

Magdalena Szymańska
fot. Unsplash.com

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a