Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak rolnicy mogą założyć spółdzielnie energetyczną i wybudować biogazownię rolniczą?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jak rolnicy mogą założyć spółdzielnie energetyczną i wybudować biogazownię rolniczą?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 11.07.2022r.

W naszej wsi był gaz, z którego korzystaliśmy w domu mieszkalnym i w pewnym zakresie w ramach prowadzonej działalności rolniczej. Zastanawiamy się nad założeniem spółdzielni energetycznej i wybudowaniem wspólnej biogazowi. Jakie są zasady założenia takiego podmiotu? Czy mogą być jego członkami także osoby z gminy sąsiedniej, które nie są rolnikami?

Dlaczego warto zastanowić się nad założeniem spółdzielni energetycznej?

W obecnej sytuacji problemów z gazem i drogim ogrzewaniem oraz energią zasadne jest rozważanie założenia spółdzielni energetycznej, która następnie wykona inwestycję w budowę biogazowni. Według art. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii spółdzielnia energetyczna to spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze lub ustawy z 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej.

r e k l a m a

Jak funkcjonuje spółdzielnia energetyczna?

Zasady jej zakładania i funkcjonowania zostały zawarte w art.  38 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przykładowo art.  38e ustawy określa, że spółdzielnia energetyczna spełnia łącznie następujące warunki:

  • prowadzi działalność na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej lub na obszarze nie więcej niż trzech tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą,

  • liczba jej członków jest mniejsza niż 1000,

  • w przypadku gdy przedmiotem jej działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej – łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii umożliwia pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych spółdzielni energetycznej i jej członków i nie przekracza 10 MW, ciepła – łączna moc osiągalna cieplna nie przekracza 30 MW, a biogazu – roczna wydajność wszystkich instalacji nie przekracza 40 mln m3.

Artykuł 38f ustawy określa, że przedmiotem działalności spółdzielni energetycznej może być wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła, lub biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii stanowiących własność spółdzielni energetycznej lub jej członków.

Czy jakaś instytucja prowadzi rejestr spółdzielni energetycznych?

Spółdzielnia energetyczna może podjąć działalność po zamieszczeniu jej danych w wykazie spółdzielni energetycznych, który prowadzi dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Spółdzielnie korzystają z wielu udogodnień w zakresie funkcjonowania. Podmioty takie są bardzo popularne w Niemczech. Jest tam ponad 900 takich podmiotów.

dr. hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Dynamic Biogaz

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a