Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

KE chce zawiesić obowiązek płodozmianu i odłogowania

Kamila Szałaj
Kategoria: Pieniądze i Prawo
KE chce zawiesić obowiązek płodozmianu i odłogowania
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 15.06.2022r.

Komisja Europejska chce przedłużyć możliwość użytkowania gruntów odłogowanych do 2023 r. Prawdopodobnie zawieszony zostanie także obowiązek płodozmianu w niektórych uprawach, m.in. w pszenicy.

Na ostatnim posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa ministrowie rolnictwa UE domagali się odstępstw od warunkowości produkcji rolnej w celu poprawy globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. 

r e k l a m a

Chodzi o odejście od płodozmianu i o przedłużenie możliwości produkcji żywności i pasz na terenach ugorowanych.

Produkcja na ugorach także w 2023 roku?

r e k l a m a

Na wykorzystanie ugorów KE zgodziła się już wcześniej, ale tylko w 2022 roku. Grunty te zostały uznane na okres tego roku za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne (EFA), nawet jeśli prowadzi się na nich wypas, zbiór w celu produkcyjnym lub uprawę. 

Odstępstwo to nie obejmuje jednak ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za obszary proekologiczne. 

Teraz Rada ds. rolnictwa chce, by ugory można było wykorzystywać także w 2023 roku, bo dzięki temu po raz kolejny przybędzie około 4 mln ha pod uprawę.

Pszenica bez płodozmianu?

Wideo - Debata pomiędzy praktykami a ekspertami. Czy rolnictwo ekologiczne się opłaca?

Idź do wideo

Ministrowie 16 krajów opowiedzieli się też za zawieszeniem obowiązku płodozmianu. Argumentowali, że umożliwiłoby to większą produkcję np. pszenicy. 

Komisarz Wojciechowski odniósł się do tych propozycji pozytywnie i zadeklarował, że będzie zabiegał o odstępstwa od wymogów WPR.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

Płacisz tylko

426,00 zł SPRAWDŹ

-W kwestii derogacji musimy dbać o globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Większość Państw członkowskich opowiadała się ustanowieniem derogacji, jeśli chodzi o dwa elementy warunkowości, czyli płodozmian i obszary nieprodukcyjne. Zadeklarowałem, że przedstawię Komisji potrzebę wprowadzenia derogacji na rok 2023. Będę przekonywał Komisję, aby tę derogację wprowadzić – poinformował komisarz Wojciechowski.

Kamila Szałaj, Natalia Marciniak-Musiał, fot. Rada UE

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a