r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy można żądać zwrotu użyczonego gruntu rolnego?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 21.01.2021r.

Zawarłem z bratem umowę użyczenia działki wchodzącej w skład gospodarstwa przekazanego mi przez rodziców. Bez mojej zgody postawił na niej garaż oraz altanę ogrodową. Czy miał prawo to zrobić? Czy mogę domagać się od niego teraz czynszu za użytkowanie tej działki? Do tej pory korzystał z niej za darmo.

r e k l a m a

Czy na umowie użyczenia można pobierać czynsz?

Umowa, jaką zawarł Pan z bratem, nie daje podstaw do żądania czynszu. Jednak w opisanej sytuacji istnieją podstawy do zażądania zwrotu działki, chyba że brat zgodzi się na podpisanie umowy dzierżawy, która będzie przewidywać zapłatę czynszu.

Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Jak długo może trwać taka umowa?

Strony umowy mogą określić okres, na jaki została ona zawarta. Jeżeli tego nie zrobią, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Artykuł 365 [1] k.c. stanowi, iż zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów – niezwłocznie po wypowiedzeniu.

Kiedy można zażądać zwrotu działki?

r e k l a m a

W myśl art. 715 k.c., jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić. Jednak zgodnie z art. 716 k.c. użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony, jeżeli:

  • biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, lub
  • jeżeli powierza rzecz innej osobie, nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo
  • jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy.

Jeśli umowa nie przewiduje zabudowy działki, brat używa jej w sposób niezgodny z umową. Ma więc Pan pełne prawo zakończyć ją natychmiastowo, kierując do brata oświadczenie z żądaniem zwrotu użyczonej działki.

W jakim stanie musi rzeczona działka zostać zwrócona?

Działka powinna być zwrócona wraz z obiektami budowlanymi, które stały się jej częścią składową. Artykuł 48 k.c. wskazuje, że częściami składowymi gruntu są w szczególności budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem. Właściciel gruntu jest więc też właścicielem budynków. Jeżeli wartość budynków znacznie przekracza wartość gruntu, brat może żądać od Pana sprzedania mu działki. Roszczenie o wykupienie działki przez brata przysługuje również Panu.

Prawdopodobnie obiekty, jakie brat postawił na działce, nie wymagały pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. Na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego ubiegając się o wydanie pozwolenia na budowę trzeba złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Stosownie do art. 3 pkt 11 tej ustawy, przez posiadanie takiego prawa rozumie się tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody