Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021: Dla kogo 60 tys. złotych dotacji?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021: Dla kogo 60 tys. złotych dotacji?
Pieniądze i Prawo Dotacje
Data publikacji 17.03.2021r.

31 marca 2021 r. ma być uruchomiony nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Do wzięcia jest 60 tys. zł. Na jakich warunkach można otrzymać dotacje i na co można wydać pieniądze z restrukturyzacji małych gospodarstw?

r e k l a m a

Kiedy będzie nabór wniosków na restrukturyzacja małych gospodarstw 2021?

W środę 17 marca 2021 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła, że od 31 marca rozpoczyna nabór wniosków na Restrukturyzacja małych gospodarstw. Rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje do 29 maja 2021 roku.

O dofinansowanie dla małych gospodarstw można wnioskować w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, listem poleconym  rejestrowaną lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

 

Restrukturyzacja małych gospodarstw – dla kogo dotacje?

Po tym, jak w poprzednim naborze umożliwiono sięganie po te dotacje rolnikom, którzy nie są ubezpieczeni w KRUS, zainteresowanie pomocą wyraźnie wzrosło. Jednakże osoby objęte rolniczym ubezpieczeniem oraz te, które na rok przed złożeniem wniosku o wsparcie nie miały zarejestrowanej firmy, mają większe szanse na otrzymanie tej pomocy.

Od wnioskujących wymaga się, aby dochody lub przychody z rolnictwa stanowiły co najmniej 25% wszystkich dochodów lub przychodów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa weźmie pod uwagę dochody (przychody) z roku poprzedzającego złożenie wniosku. W jaki sposób będzie trzeba wykazać osiągane przychody lub dochody, podaliśmy w dalszej części artykułu.

 

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa kluczowa przy wniosku o dotacje

Ważna informacja jest też taka, iż za małe gospodarstwo uznaje się w tym działaniu takie, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro. Wielkość ekonomiczną gospodarstwa ustala się w oparciu o:

 • stan średni zwierząt – w przypadku produkcji zwierzęcej;
 • uprawy w plonie głównym, przy czym za plon główny uznaje się uprawę, której okres wegetacji jest najdłuższy w roku – w przypadku produkcji roślinnej.

W obu przypadkach za bazowy uznaje się rok, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, czyli 2021.

Poza tym przy wyliczaniu wielkości ekonomicznej bierze się pod uwagę użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, które są własnością rolnika lub w jego użytkowaniu wieczystym. Uwzględnia się również grunty dzierżawione z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub jedno­stek samorządu terytorialnego oraz dzierżawy prywatne. W przypadku pierwszych dzierżaw pod uwagę bierze się umowy dzierżawy zawarte na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Natomiast dzierżaw prywatnych – jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest wyliczana z gruntów, do których rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano jednolitą płatność obszarową.

 

Restrukturyzacja małych gospodarstw – na co można przeznaczyć pieniądze?

Warto też wiedzieć, że o 60 tys. zł nie mogą starać się rolnicy, którzy skorzystali już z PROW z takich działań, jak: „Premia dla młodego rolnika”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

Podstawą do ubiegania się o wsparcie jest biznesplan. Można w nim uwzględnić jedynie te inwestycje, które rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Premię można wydać na wiele sposobów, aczkolwiek wydatki powinny w 100% dotyczyć działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Przy czym inwestycje w środki trwałe muszą pochłonąć co najmniej 80% kwoty pomocy. Podobnie jak z innych unijnych dotacji, rolnikowi nie wolno kupować z tej premii używanych maszyn, urządzeń ani wyposażenia. Wielu gospodarzom nie jest to zapewne na rękę, szczególnie że za 60 tys. zł niewiele można dziś zrobić.

 

Kolejność przysługiwania dotacji na Restrukturyzację małych gospodarstw zależy od uzyskanych punktów

r e k l a m a

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca otrzymał minimum 7 pkt.
Punkty są przyznawane według następujących kryteriów wyboru:

 • rodzaj planowanej produkcji (1–3 pkt);
 • kompleksowość biznesplanu (0,25–7 pkt);
 • wpływ na realizację celów przekrojowych (1–10 pkt);
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
  – powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
  – 16–20 tys. euro – 4 pkt,
  – 12–16 tys. euro – 2 pkt;
 • wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
 • zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nieprowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

 

Na jakich warunkach można otrzymać dofinansowanie dla małych gospodarstw?

Przygotowując biznesplan, trzeba mieć na uwadze, aby zaplanowane inwestycje doprowadziły do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10 tys. euro oraz co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej. Należy jednak być świadomym, że przy ustalaniu docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa uwzględnia się powierzchnię użytków rolnych stanowiących przedmiot własności rolnika, oddanych w użytkowanie wieczyste lub dzierżawionych przez rolnika z ZWRSP lub od jednostek samorządu terytorialnego, która stanowi co najmniej 50% powierzchni gospodarstwa posiadanego przez rolnika. Ten zapis oznacza, że jeśli rolnik dzierżawi ziemię od osoby prywatnej, wielkość ekonomiczna gospodarstwa może być wyliczana tylko z tej powierzchni, która stanowi nie więcej niż 50% powierzchni gospodarstwa. Warto też pamiętać, iż pod uwagę brane są tylko dzierżawy zawarte na minimum 7 lat od dnia złożenia wniosku o pomoc.

Dwudziestoprocentowy wzrost będzie trzeba utrzymać co najmniej przez 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy (48 tys. zł). Pierwsza rata powinna zostać wypłacona w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność. Taki wniosek składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. O resztę pieniędzy wnioskuje się dopiero po realizacji biznesplanu – należy to zrobić nie później niż do dnia upływu 3 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy.

Rolnicy, którzy otrzymają premię, muszą rozpocząć prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę – niezależnie od tego, czy posiadają wspólne, czy odrębne gospodarstwa rolne.

 

Jak liczyć dochody z gospodarstwa?

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Czysta energia. Fotowoltaika. Biogazownie

Czysta energia. Fotowoltaika. Biogazownie

Płacisz tylko

19,00 zł

Cena regularna 25,00 zł

SPRAWDŹ

Dochody z gospodarstwa dokumentuje się zaświadczeniem wydanym przez gminę o liczbie hektarów przeliczeniowych lub wydanym przez urząd skarbowy zaświadczeniem o dochodach, jeśli rolnik prowadzi dział specjalny produkcji rolnej. Wylicza się go, mnożąc liczbę hektarów przeliczeniowych przez wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłoszonej przez GUS (w tym naborze będzie to 3244 zł – jest to dochód za 2019 rok). Jeśli rolnik prowadzi dział specjalny, trzeba doliczyć także dochody z tego tytułu. Dochody (lub ich brak) uzyskiwane z innej działalności niż rolnicza ustala się na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego. Do wyliczeń należy przyjąć dochód brutto.

Z kolei przychody z rolnictwa określa się na podstawie wielkości ekonomicznej gospodarstwa wyrażonej w złotych, a przychody spoza rolnictwa – analogicznie jak dochody nierolnicze.

Wydane przez skarbówkę zaświadczenie o dochodach lub przychodach dotyczy jedynie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, czyli jeśli o premię wnioskuje rolnik, a jego żona pracuje zawodowo, urząd skarbowy zaświadczy, że rolnik nie uzyskuje dochodów (przychodów) spoza rolnictwa.

 

Magdalena Szymańska
Fot. Pixabay.

Widziałeś już nasze video "Czy rolnikowi opłaca się pompa ciepła z fotowoltaiką?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody