Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Rolnicy będą mogli sprzedać żywność do 100 tys. złotych bez podatku

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Rolnicy będą mogli sprzedać żywność do 100 tys. złotych bez podatku
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolników
Data publikacji 12.09.2021r.

Rząd szykuje zmiany w sprzedaży produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Procedowane są aktualnie dwa projekty aktów prawnych w tej sprawie. Ustawa dotyczy ułatwień przy prowadzeniu RHD, a rozporządzenie maksymalnej ilości żywności, jaką rolnicy mogą sprzedawać w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny.

Cały kraj i bez limitów

Rolnicy mają sprzedawać żywność wyprodukowaną w ramach RHD do sklepów, restauracji, stołówek, czyli zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego na terenie całego kraju. Obecnie obszar takiej sprzedaży jest ograniczony do województwa oraz powiatu lub miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa sąsiadującego z województwem, w którym rolnik produkuje żywność.

r e k l a m a

Bez limitów obszarowych odbywa się natomiast sprzedaż do odbiorcy końcowego (np. wysyłkowo). Nowe przepisy mają zwolnić sprzedaż do odbiorcy końcowego z limitów ilościowych. Mają one pozostać tylko, gdy rolnik sprzedaje żywność do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. To, jak ma być rozwiązana kwestia tych limitów, zawarto w projekcie rozporządzenia w sprawie maksymalnych ilości żywności zbywanej do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego w ramach RHD oraz zakresu i sposobu dokumentowania tej ilości. W porównaniu z obecnymi limitami proponuje się zwiększenie maksymalnej ilości sprzedaży oleju z 1000 do 10 000 l.

Kto wnioskował o zmiany?

r e k l a m a

O tę zmianę wnioskowały podmioty i organizacje rolnicze, w tym Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza. Zwiększono także maksymalny limit sprzedaży wstępnie przetworzonych lub przetworzonych produktów rybołówstwa z 1400 kg do 3000 kg rocznie. Ta zmiana ma związek ze wzrostem sprzedaży tych produktów w zamian za zakup ryb żywych lub zabitych w całości.

Zwiększenie limitu przychodów ze sprzedaży do 100 tys. zł

Zniesienie limitów ilościowych czy ich zmiana nie rozwiązuje kwestii podatkowych. Jeżeli rolnik chce korzystać z preferencji podatkowych, musi zachować limit przychodów ze sprzedaży w ramach RHD. Jak zapowiadano, nowelizacja ustawy przewiduje jego zwiększenie z 40 tys. zł (taki limit obowiązuje obecnie), do 100 tys. zł. Wyższy limit ma obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Ma on ograniczyć liczbę osób zobowiązanych do składania pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy. Jest to konieczne w sytuacji, gdy przychód ze sprzedaży przewyższa ustalony limit. Zwiększenie limitu ma też umożliwić osiąganie wyższych dochodów przez rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce przetworzone w sposób nieprzemysłowy.

Skąd żywność w ramach RHD?

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Czapka z daszkiem – Tygodnik Poradnik Rolniczy

Czapka z daszkiem – Tygodnik Poradnik Rolniczy

Płacisz tylko

27,00 zł

Cena regularna 35,00 zł

SPRAWDŹ

Należy pamiętać, iż żywność sprzedawana w ramach RHD musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu. W projekcie ustawy doprecyzowano kwestie pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji żywności w ramach RHD. W przypadku żywności jednoskładnikowej, np. świeżych owoców i warzyw, świeżego mięsa, jaj czy surowego mleka, powinna ona w całości pochodzić z własnej uprawy, hodowli lub chowu rolnika. Natomiast w przypadku żywności zawierającej więcej niż jeden składnik, np. produktów: mięsnych, mlecznych, gotowych posiłków i pieczywa, powinna ona zawierać co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z włas­nej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

Nabór na dofinansowanie dla zaczynających RHD

Rolniczy handel detaliczny funkcjonuje u nas od 2017 roku. Mogą z niego korzystać rolnicy, którzy produkują żywność i sprzedają ją na małą skalę. Nie wymaga to zakładania działalności gospodarczej. Jeśli dotyczy produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. żywności złożonej, taką działalność rejestruje się u powiatowego lekarza weterynarii. Jeśli natomiast żywności pochodzenia niezwierzęcego – u powiatowego inspektora sanitarnego. Przerabianie produktów roślinnych oraz zwierzęcych i ich sprzedaż nie może się odbywać przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Wyjątkiem jest ubój zwierząt rzeźnych i obróbka poubojowa tych zwierząt, w tym również rozbiór, podział i klasyfikacja mięsa, przemiał zbóż, wytłoczenie oleju lub soku oraz sprzedaż podczas wystaw, festynów i targów.

Warto dodać, iż rolnicy rozpoczynający RHD lub go prowadzący mogą skorzystać z dofinansowania ze „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” z PROW. Termin rozpoczęcia naboru wniosków został dla nich przesunięty z października na listopad br. Planuje się zwiększenie limitu pomocy ze 100 tys. do 200 tys. zł.

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a