Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Rolnicy spodziewali się wyższych emerytur z KRUS po waloryzacji

Rolnicy spodziewali się wyższych emerytur z KRUS po waloryzacji
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 20.03.2022r.

Rolnicy skarżą się, że po waloryzacji emerytur i rent nie dostają świadczeń z KRUS wyższych o 7 proc. Przelewy opiewają na kwoty mniejsze niż się spodziewali. Dlaczego tak się dzieje?

Rolnicy: waloryzacja 7 proc., a KRUS przelewa mniej. Wyjaśniamy, dlaczego 

Od 1 marca KRUS wypłaca rolnikom wyższe emerytury i renty rolnicze. To wynik waloryzacji. Jej wskaźnik w tym roku wynosi 7 proc. To oznacza, że najniższa emerytura rolnika wzrosła do 1338,44 zł, czyli do 1217,98 zł netto (jest to tzw. najniższa emerytura pracownicza). 

Ale część rolników spodziewała się wyższych przelewów, niż faktycznie otrzymała. Pani Danuta z okolic Płońska wyliczyła, że powinna otrzymać 78 zł więcej. Tymczasem otrzymała mniejszą podwyżkę.

r e k l a m a

- Policzyłam na kalkulatorze, i wyszło mi, że skoro waloryzacja wyniosła 7 proc. to powinnam dostać 78 zł więcej niż w lutym. A KRUS przelał mi mniej. Może w KRUS-ie ktoś coś źle policzył - wyjaśnia nam Czytelniczka.

Niestety, w tym przypadku pomyłka nie leży po stronie Kasy. Błędne wyliczenia pani Danuty wzięły się stąd, że oczekiwała świadczeń wyższych o 7 proc. od tych, które dostawała z KRUS do tej pory. A zgodnie z przepisami o 7 proc. wzrosła tylko kwota emerytury podstawowej. I dopiero ta kwota stanowi podstawę do ustalenia wysokości emerytury czy renty dla każdego świadczeniobiorcy.

Jak wyliczyć wysokość swojej emerytury po waloryzacji?

Aby wyliczyć wysokość swojej emerytury czy renty po waloryzacji należy pomnożyć zwaloryzowaną kwotę emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia odpowiednie dla części składkowej i uzupełniającej.

r e k l a m a

Ale po kolei. Zacznijmy od tego, ile wynosi zwaloryzowana kwota emerytury podstawowej (i renty). Od 1 marca 2022 r. kwota emerytury podstawowej wzrośnie o 7 proc. i wyniesie 1.084 zł 58 gr (1013,63 zł x 107% = 1084,58 zł). I to właśnie będzie podstawa do ustalenia wysokości emerytury/renty dla poszczególnego świadczeniobiorcy.

Kolejna kwestia to część składkowa i uzupełniająca - z nich składa się emerytura rolnicza (i renta). Części te są ustalane odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. 

Wysokość części składkowej zależy od stażu ubezpieczeniowego i wysokości emerytury podstawowej. Jest wypłacana zawsze. Natomiast część uzupełniająca uzależniona jest od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej i wynosi 85 do 95 proc. emerytury podstawowej.

Przykład:

Były rolnik pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.

Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,60 i 0,85. Od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. renta wynosiła 1513 zł 65 gr brutto. 

Od 1 marca 2022 r. renta wzrośnie do kwoty 1572 zł 64 gr brutto (tj. część składkowa – 0,60 X 1084,58 zł tj. 650 zł 75 gr + część uzupełniająca – 0,85 X 1084,58 tj. 921 zł 89 gr).

Komu KRUS podwyższy emeryturę lub rentę?

WAŻNE! Jeżeli zwaloryzowana emerytura/renta jest niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, która od 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł – podwyższa się ją z urzędu do tej kwoty.

Do kwoty najniższej emerytury nie zostaną podwyższone:

 • wcześniejsze emerytury rolnicze, 
 • świadczenia zawieszone w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
 • emeryci i renciści pobierający tzw. świadczenia zbiegowe, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur: z ZUS i KRUS).

Wyższe stawki świadczeń KRUS

Od 1 marca do 1338,44 zł wzros­ło także rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Z tym dniem KRUS ponownie oblicza świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Płacisz tylko

6,55 zł SPRAWDŹ
Ponadto od marca zwiększyły się również dodatki oraz świadczenia przysługujące do emerytur oraz rent. Nowe ich stawki wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny – 256,44 zł,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 384,66 zł,
 • dodatek kombatancki – 256,44 zł,
 • dodatek za tajne nauczanie – 256,44 zł,
 • ryczałt energetyczny – 192,58 zł,
 • dodatek kompensacyjny – 38,47 zł,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 481,97 zł,
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 256,44 zł,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – maks. 256,44 zł,
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 981,81 zł. ms

Liczba emerytów i rencistów pobierających świadczenia z KRUS w listopadzie 2021 roku wynosiła 1 021 463 osoby. Kasa przewiduje się, że  od 1 marca 2021 r. pieniądze te będzie wypłacać 1,09 mln emerytów i rencistów.

Kamila Szałaj, fot. pixabay.com

Widziałeś już nasze video ""Urzędnicy chcieli zniszczyć człowieka". Rolnik spod Lublina spędził Święta za kratami"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a