r e k l a m a

Partner serwisu

Rolnik nie dostał zapłaty za żywiec. Co ma zrobić?

Pieniądze i Prawo porady prawne
Data publikacji 21.05.2020r.

Sprzedałem żywiec wołowy, za który otrzymałem zaliczkę. Pozostałą część pieniędzy miałem otrzymać w ciągu 14 dni. Po upływie tego okresu dzwoniłem do firmy, żeby dowiedzieć się, co z moją należnością. Zapewniano mnie, że pieniądze zostaną niezwłocznie przelane. Minęły już 3 miesiące, a ja nadal nie mam pieniędzy na koncie, nikt też nie odbiera już tam telefonów. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

r e k l a m a

Jakie kroki w pierwszej kolejności powinien podjąć oszukany rolnik?

Najpierw powinien Pan wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pisemne wezwanie do zapłaty zaległej kwoty. W piśmie tym należy nawiązać do faktury, wezwać do zapłaty (czyli dokonania przelewu), w ciągu np. 10 dni, i podać numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Na końcu pisma należy zaznaczyć, że w przypadku nieuiszczenia kwoty w wyznaczonym terminie od otrzymania pisma sprawa zostanie skierowana do sądu. Proszę pamiętać, że ma Pan prawo naliczać odsetki ustawowe od kolejnego dnia, kiedy minął termin zapłaty.

Kiedy udać się do sądu po należną rolnikowi kwotę?

Jeśli wysłane pismo nie poskutkuje, najlepiej skierować sprawę na drogę sądową. W tym celu należy złożyć powództwo w sądzie i opłacić opłatę sądową. Może Pan także skorzystać z postępowania nakazowego. Według art. 4841 Kodeksu postępowania cywilnego, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydaje się na wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Zgodnie z art. 485 § 1 k.p.c., sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:
  • dokumentem urzędowym,
  • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
  • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

Sąd wydaje nakaz zapłaty, od którego pozwany może wnieść zarzut

r e k l a m a

Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego. Kodeks postępowania cywilnego określa także, że w nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, by w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł środek zaskarżenia. Nakaz zapłaty doręcza się stronom. Pozwanemu nakaz zapłaty doręcza się z odpisem pozwu, z odpisami załączników do pozwu oraz pouczeniem o terminie i sposobie zaskarżenia nakazu oraz skutkach jego niezaskarżenia. Nakaz zapłaty, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia, ma skutki prawomocnego wyroku. Zgodnie z art. 493 § 1 k.p.c., od nakazu zapłaty pozwany może wnieść zarzut.

Skąd pobrać formularze potrzebne do wytoczenia sprawcy cywilnej?

Wzory formularzy sądowych można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Może Pan też skorzystać z usług kancelarii radcy prawego lub adwokackiej, która przygotuje dokumenty do sądu. Według art. 554 Kodeksu cywilnego, roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych przedawniają się z upływem dwóch lat.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody