Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

OSM Końskie stawia na odnawialne źródła energii

OSM Końskie stawia na odnawialne źródła energii
Polskie mleko Spółdzielnia mleczarska
Data publikacji 05.07.2019r.

Wielu przetwórcom, w tym zakładom mleczarskim, sen z powiek spędzają rosnące ceny energii elektrycznej. Na szczęście w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich w myśl zasady – lepiej zapobiegać niż leczyć, już niebawem zużycie energii z zakupu znacznie spadnie, nawet o 40%. Umożliwi to nowa inwestycja, której realizacja trwa, a jest nią instalacja fotowoltaiczna, której koszt ma zwrócić się po ok. 3 latach użytkowania.

Początek obrad OSM Końskie

Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich odbyło się 21 czerwca br. w siedzibie mleczarni. Obrady sprawnie poprowadził Jan Wilk, już po raz szósty wybrany na przewodniczącego Walnego, jego zastępcą została Renata Kałużna. Na sekretarza zebrania wybrano Stanisława Palusa, a asesorami byli: Marian Stępniak i Krzysztof Stolarek.

r e k l a m a

Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad oraz zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, wybrano komisję wnioskową w składzie: Wiesław Popiel, Wojciech Woźniak, Magdalena Skuza oraz komisję skrutacyjną, w której zasiedli: Mirosław Kiepas, Michał Fila, Stanisław Barul, Adam Wisznik i Sławomir Tworski.

Wszystkich obecnych na zebraniu, a więc delegatów oraz zaproszonych gości, powitał przewodniczący rady nadzorczej Tadeusz Fijałkowski. Wśród gości byli m.in.: Robert Telus – poseł na Sejm RP, Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew., Artur Puławski – biegły rewident z KZSM, Tadeusz Kulkiewicz – wojewódzki lekarz weterynarii w Kielcach oraz lekarz weterynarii Dorota Guldzińska.

r e k l a m a

Dobre zaopatrzenie

Sprawozdanie z działalności spółdzielni za 2018 rok w imieniu dwuosobowego zarządu przedstawił prezes Wiesław Stępień, którego zastępcą jest Hieronim Michałowski.

Skupiliśmy 86 660 282 l mleka w 2018 roku, przy dynamice skupu 97,8%. Mleko dostarczało 2400 rolników, a 250 zrezygnowało z produkcji. Spółdzielnia nasza skupuje mleko w 22 powiatach, 76 gminach na terenie trzech województw: łódzkiego – 54% skupu, świętokrzyskiego – 31% skupu i mazowieckiego – 15% skupu – oznajmił prezes Wiesław Stępień, a następnie wyróżnił 3 formy skupu: bezpośredni odbiór z 1693 gospodarstw (95% mleka, 75% dostawców), 55 wiejskich stacji chłodzenia (4% mleka, 18% dostawców) oraz 2 zlewnie mleka, w których skupiono 1% surowca. Cały czas rośnie udział mleka z odbioru indywidualnego, a spada w zlewniach i punktach skupu.

Konecka spółdzielnia udzieliła w 2018 roku 73 pożyczek na kwotę 774 tys. zł w ramach funduszu wzajemnej pomocy, głównie na zakup materiału hodowlanego, schładzalników i modernizację obór. Inna pomoc, jaką oferuje spółdzielnia, to zwrot 50% kosztów poniesionych na prowadzenie oceny użytkowości mlecznej. Na ten cel w 2018 roku przeznaczono 128 tys. zł, co dotyczyło 128 gospodarstw utrzymujących 2278 krów. OSM Końskie na bieżąco zaopatruje swoich dostawców w bardzo szeroki wachlarz środków do produkcji mleka, poprawy jego jakości i wydajności. Np. rozprowadzono 1284 porcje nasion kukurydzy, którymi obsiano ok. 700 ha.

Oprócz środków do produkcji i artykułów mleczarskich, rozprowadzamy wśród dostawców także fachową i aktualną prasę, czyli „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, zawierający cenne porady i reportaże z każdej dziedziny związanej z rolnictwem, drugi tytuł ceniony zwłaszcza przez panie to „Gospodyni” – powiedział prezes Wiesław Stępień.


Prezydium Walnego, od lewej: asesorzy Marian Stępniak i Krzysztof Stolarek, zastępca przewodniczącego zebrania Renata Kałużna, przewodniczący rady nadzorczej Tadeusz Fijałkowski, przewodniczący zebrania Jan Wilk, sekretarz Stanisław Palus oraz prezes Wiesław Stępień
  • Prezydium Walnego, od lewej: asesorzy Marian Stępniak i Krzysztof Stolarek, zastępca przewodniczącego zebrania Renata Kałużna, przewodniczący rady nadzorczej Tadeusz Fijałkowski, przewodniczący zebrania Jan Wilk, sekretarz Stanisław Palus oraz prezes Wiesław Stępień

Jogurt typu greckiego - nowość koneckiej spółdzielni

Oprócz skupu własnego w koneckiej spółdzielni przerabiane jest mleko pochodzące z zakupu z zewnątrz oraz mleko na tzw. usługę, co dotyczy głównie mleka w proszku. Zdolności przerobowe mleczarni to ok. 550 tys. l na dobę, w tym 330 tys. l przypada na proszkownię mleka. Zakład miejski produkuje mleko spożywcze, masło, twarogi, maślanki, jogurty, kefiry i śmietany – łącznie ponad 15 asortymentów. Zupełną nowością i hitem jest bardzo smaczny jogurt typu greckiego, zyskujący uznanie w oczach klientów jako nowa pozycja na półce o bardzo wysokiej jakości.

Nastąpiła duża dynamika w sprzedaży mleka w proszku zarówno chudego, jak i pełnego. Więcej też sprzedawaliśmy śmietany przerobowej, bo to dawało lepsze spieniężenie niż produkcja masła. Odnotowaliśmy spadek w produkcji i sprzedaży masła na poziomie 47%. Od I kwartału aż do końca III kwartału 2018 r. lekko podrożały tłuszcze, przy niskich cenach mleka w proszku, aż do końca 2018 r., kiedy nastąpił wzrost cen proszku do 6–7 zł/kg. Mimo to utrzymaliśmy do końca roku cenę w skupie – oznajmił prezes Wiesław Stępień.

Rynki zbytu i wynik finansowy

Sprzedaż produktów opiera się na trzech kanałach dystrybucji: hurtowniach zlokalizowanych gównie w większych miastach na południe od linii Włocławek–Warszawa–Poznań, sieciach handlowych głównie zagranicznych: Makro Cash and Carry Poland, Selgros Sp. z o.o., E. Leclerc, Tesco i Eurocash, ale i tych z polskim kapitałem: Serpol, Bać–Pol, SOT, a także sieciach sklepów detalicznych typu PSS Kielce, PSS Końskie, Delikatesy DUET oraz sklepy prywatne.

 – Bywamy na targach, na których warto być, zdobywając przy tym nagrody za jakość naszych produktów. Te targi to MLEKO EXPO w Warszawie oraz POLAGRA FOOD w Poznaniu – stwierdził prezes Stępień.


Nagrodzeni dostawcy OSM Końskie wraz z zarządem spółdzielni oraz prezesem Waldemarem Brosiem i posłem Robertem Telusem
  • Nagrodzeni dostawcy OSM Końskie wraz z zarządem spółdzielni oraz prezesem Waldemarem Brosiem i posłem Robertem Telusem
Poprzedni rok spółdzielnia konecka zamknęła zyskiem w wysokości 789 753,46 zł, w całości przeznaczonym na zasilenie funduszu zasobowego. Fundusz udziałowy na koniec roku 2018 wynosił ponad 21 mln zł, fundusz zasobowy ponad 13,5 mln zł, a fundusz wzajemnej pomocy ponad 2,5 mln zł. Mleczarnia zatrudnia 377 pracowników.

Najważniejszymi inwestycjami w 2018 roku był zakup samochodu Peugeot Partner, wózka jezdniowego, komputerów, monitorów i drukarek. Poczyniono również remonty sprężarek powietrza, pomp wodnych oraz zbiornika wody. Na rok 2019 zaplanowano m.in. unowocześnienie taboru samochodowego, zarówno skupowego, jak i dystrybucyjnego. Doposażenie samochodów w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową. Zakup i montaż myjni samochodowej. Zakup urządzenia do pakowania masła w bloki. Zakup i montaż filtrów workowych ograniczających emisję zanieczyszczeń.

W mleczarstwie nie ma stabilizacji

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej wygłosił jej przewodniczący Tadeusz Fijałkowski.

W mleczarstwie nie ma stabilizacji, lata tłuste mieszają się z latami chudymi. Nasza spółdzielnia się rozwija, nie stoi w miejscu. Zarząd kładzie duży nacisk na rozwój bazy surowcowej, pomagając dostawcom poprzez udzielanie kredytów na zakup bydła i sprzętu rolniczego oraz modernizację obór. Chwali się, że zarząd umie korzystać z funduszy unijnych, przykładem jest rozpoczęcie budowy instalacji fotowoltaicznej w naszej spółdzielni, gdzie zwrot kosztów wynosi 60% – oznajmił Tadeusz Fijałkowski, a następnie zgłosił wniosek w imieniu całej rady nadzorczej do Zebrania Przedstawicieli o udzielenie absolutorium zarządowi, a delegaci, gdy przyszedł czas głosowania ustaw, jednogłośnie udzielili absolutorium zarówno prezesowi Wiesławowi Stępniowi, jak i wiceprezesowi Hieronimowi Michałowskiemu.

Sprawozdanie z analizy wyniku finansowego przedstawił Artur Puławski – biegły rewident z KZSM.


Uczestnicy Walnego
  • Uczestnicy Walnego
Sprawozdanie finansowe w naszej ocenie przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej OSM Końskie. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Nie stwierdzono żadnych zagrożeń co do kontynuacji działalności spółdzielni – powiedział Artur Puławski.

Po sprawozdaniach przyszedł czas na uhonorowanie i nagrodzenie 10 największych dostawców do OSM w Końskich.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Widziałeś już nasze video ""Szkody łowieckie ogromne, odszkodowania symboliczne". Kowalczyk odpowiada na zarzuty rolników"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a