Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Pomiar zawartości suchej masy kiszonki kluczowy dla zdrowia krów i jakości mleka

Beata Dąbrowska
Kategoria: Polskie mleko
Pomiar zawartości suchej masy kiszonki kluczowy dla zdrowia krów i jakości mleka
Polskie mleko Żywienie krów
Data publikacji 21.02.2022r.

Zawartość suchej masy w zielonce to najważniejsze kryterium określające termin zbioru kukurydzy. Według zaleceń, za optymalny termin zbioru kukurydzy na kiszonkę uznaje się czas, gdy sucha masa całych roślin wynosi około 35%. Wówczas zachowana jest równowaga pomiędzy zawartością skrobi, a strawnością i zawartością włókna.

Nieodpowiedni termin zbioru kukurydzy wpływa na jakość kiszonki z kukurydzy

Zarówno zbyt wczesny, jak i zbyt późny zbiór kukurydzy skutkuje zmniejszeniem wartości pokarmowej sporządzonej z niej kiszonki. Zbyt wczesne cięcie, nadmiernie wilgotnego materiału powoduje zaburzenia procesu fermentacji, podczas której powstają duże ilości kwasu octowego. Kiszonka sporządzona z takiego materiału zawiera także mniejszą ilość skrobi, a także włókna, którego strawność jest wyższa.

r e k l a m a

Jak zawartość suchej masy w kiszonce wpływa na energię w paszy?

W ostatnich latach, przy coraz bardziej upalnych i suchych latach, na skutek szybkiego wysychania roślin coraz częściej hodowcy zbierają kukurydzę przy zawartości 40% suchej masy całych roślin. Im wyższa jest zawartość suchej masy w zakiszanym materiale, tym niższa jest wartość energetyczna kiszonek. Ponadto podwyższona zawartość suchej masy oznacza, że zakiszany materiał jest suchy i twardy, a taką masę gorzej się ubija i trudniej jest stworzyć beztlenowe warunki dla rozwoju bakterii kwasu mlekowego.

r e k l a m a

Warto badać suchą masę kiszonki

Zebranie roślin, w fazie zapewniającej odpowiednią zawartość suchej masy, to pierwszy krok w kierunku optymalnego żywienia bydła mlecznego. Trzeba bowiem pamiętać, że zawartość suchej masy w kiszonce z kukurydzy jest zmienna. Z tego powodu dobrą i powszechnie zalecaną praktyką jest badanie suchej masy kiszonki. Tylko wtedy uzyskamy informację, czy zawartość suchej masy, na podstawie której wyliczona jest dawka pokarmowa, rzeczywiście odpowiada aktualnie skarmianej paszy.
Kiszonka z kukurydzy w żywieniu wysoko wydajnych krów, stanowić może nawet 60% suchej masy, dziennej dawki pokarmowej.
  • Kiszonka z kukurydzy w żywieniu wysoko wydajnych krów, stanowić może nawet 60% suchej masy, dziennej dawki pokarmowej.
Jeżeli pasza jest bardziej wilgotna, to krowy pobierają mniej suchej masy, a zatem automatycznie wzrasta procentowy udział paszy treściwej w dawce. Stół paszowy szybciej robi się pusty, gdyż znajduje się na nim mniej paszy objętościowej. Jeżeli tego nie skorygujemy, to istnieje duże ryzyko problemów zdrowotnych, w tym kwasicy żwacza. Jednak z drugiej strony, przy zwiększeniu suchej masy w kiszonce wzrasta ilość niedojadów, dlatego też cotygodniowe pomiary zawartości suchej masy w kiszonce są konieczne. Tylko wtedy hodowca może być pewny, że pasza zadana na stół odpowiada dawce wyliczonej.

Beata Dąbrowska
Zdjęcie: Beata Dąbrowska
Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 07/2022 na str. 57. Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR: Zamów prenumeratę.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a