Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Rozpoczyna się II edycję konkursu „Innowacje Techniczne w Mleczarstwie 2020"

Rozpoczyna się II edycję konkursu „Innowacje Techniczne w Mleczarstwie 2020"
Polskie mleko Wiadomości z branży
Data publikacji 24.07.2020r.

Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy ogłasza drugą edycję konkursu pt. „Innowacje Techniczne w Mleczarstwie 2020”. Jak można wziąć w nim udział?

Regulamin konkursu dofinansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

r e k l a m a

Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu „Innowacje Techniczne w Mleczarstwie” dalej zwanym „Konkursem” jest Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 66/68, dalej zwane „Organizatorem”.
Cel Konkursu:
 • Promocja stosowanych innowacyjnych rozwiązań przez podmioty branży mleczarskiej w zakresie produkcji, skupu, rozwoju kadr, technologii, potencjału i efektywności w kontekście podnoszenia konkurencyjności branży i jakości produktu finalnego (mleko i jego przetwory) w celu wypracowania pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej.
 • Wzrost wiedzy wśród kadry w zakładach przetwórczych, w szczególności i obszarze najnowszych trendów w przetwórstwie i konsumenckich oraz wśród rolników – producentów mleka w zakresie produkcji mleka i aktualnej sytuacji branży.
 • Stałe podnoszenie jakości i atrakcyjności produktów mlecznych.
 • Wzrost spożycia mleka i budowanie dobrego PR wokół mleka i produktów mlecznych
 • Upowszechnienie osiągnięć innowacyjnych w zakresie objętym Konkursem.


Kto może wziąć udział w konkursie?

W Konkursie mogą wziąć udział:

r e k l a m a

 • producenci mleka
 • podmioty przetwórstwa mleka
 • firmy zarejestrowane w Polsce pracujące na rzecz mleczarstwa wdrażające innowacje w gospodarstwach mlecznych i podmiotach przetwórstwa mlek
 • organizacje pozarządowe działające w sektorze mleka.

6 kategorii konkursowych

Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w sześciu kategoriach:
 • gospodarka energią
 • innowacyjne rozwiązania w hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka
 • innowacyjne rozwiązania procesowe
 • ochrona środowisk
 • za wieloletnią innowacyjną działalność w sektorze mleczarskim
 • za całokształt działalności w technice i technologii mleczarskiej (nagrody indywidualne na wniosek Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy).
Decyzję o wyborze laureatów podejmować będzie Kapituła Konkursu w składzie:

 • Przewodniczący: – prof. em. Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego dr hab. inż. Zygmunt Zander, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego
 • Zastępca Przewodniczącego: – prof. dr hab. inż. Andrzej Babuchowski, Prezes Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie, członek Komitetu FIL/IDF ds. Światowych Nagród Innowacje w Mleczarstwi
Członkowie:
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Lenart – Przewodniczący Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nau
 • dr hab. inż. Fabian Dajnowiec – adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, współorganizator konferencji TECHMILK w Mikołajkach
 • mgr inż. Marek Murawski – pełnomocnik Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy ds. współpracy międzynarodowe
 • Sekretarz: – mgr inż. Dorota Śmigielska – Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. mleka COPA COGECA, przedstawicielka Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Patronem konkursu jest inż. Zygmunt Pankiewicz wieloletni Wiceprezes Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Mleczarskiej.
Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek z podobizną Patrona Konkursu odbędzie się w dniu 09.09.2020 roku podczas uroczystej gali na XIII Euroforum Polskiego Mleczarstwa, którą poprowadzą Prezesi Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich i Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy w hotelu Zamek Ryn w Rynie.

Pobierz formularz zgłoszeniowy do konkursu Innowacje Techniczne w Mleczarstwie

Zdjęcie: Archiwum

Widziałeś już nasze video ""Rolnicy odsuną PiS od władzy". Protest AgroUnii w Środzie Wlkp."?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a