Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie są sposoby na odchwaszczanie kukurydzy?

Marek Kalinowski
Kategoria: Uprawa
Jakie są sposoby na odchwaszczanie kukurydzy?
Uprawa Kukurydza
Data publikacji 09.04.2020r.

Kukurydzę musimy odchwaszczać im wcześniej, tym lepiej, stosując strategię w oparciu o herbicydy typowo doglebowe, typowo nalistne i takie, które można stosować doglebowo i wcześnie nalistnie. Rzadko na pozbycie się konkurencyjnych chwastów wystarcza jeden zabieg, a zabiegi doglebowe bywają niestety zawodne.

Jeżeli planujemy zabieg doglebowy błędem jest jego opóźnianie i czekanie aż wzejdą wszystkie chwasty. Doprowadza to do przerośnięcia chwastów i obniżonej skuteczności herbicydów. Wtedy poprawka pełną dawką herbicydu nalistnego jest nieunikniona. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest wykonywanie zabiegów sekwencyjnych dzielonymi dawkami preparatów, o czym napiszemy za tydzień.

Nawet niewielka populacja chwastów może spowodować duże utraty plonu

r e k l a m a

Progi szkodliwości chwastów są zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin podstawą do podejmowania decyzji o zabiegach herbicydowych. W praktyce ich określenie nie jest łatwe i daje tylko orientacyjne dane. Podaję takie przykłady poniżej i od razu dodam, przy zabiegach doglebowych przed wschodami kukurydzy progowego zachwaszczenia i tak nie określimy. Najważniejsza jest tutaj wiedza rolnika o polu i glebowym banku nasion chwastów na danym stanowisku. Pamiętajmy, że dobre efekty stosowania herbicydów doglebowych osiągniemy tylko przy odpowiednim uwilgotnieniu gleby. Jeśli dawki herbicydów doglebowych podane są w zakresie „od – do”, to wyższe dawki należy stosować na glebach cięższych, zasobnych w próchnicę, bo ich silniejszy kompleks sorpcyjny unieruchamia znaczącą część substancji czynnych.

Stała liczba chwastów, przy zmianie wartości, chociażby jednego czynnika, może wykazać zupełnie inny efekt konkurencji w stosunku do rośliny uprawnej. Często nawet niewielka populacja chwastów może powodować takie same straty plonu, jak znacznie większe zachwaszczenie, zatem wskaźnik ten nie ma charakteru stałego. Najbardziej konkurencyjnym oddziaływaniem w stosunku do kukurydzy odznaczają się takie gatunki, jak: komosa biała, szarłat szorstki, psianka czarna, ostrożeń polny, rdesty (także rdestówka powojowata), zaślaz pospolity oraz gatunki jednoliścienne: chwastnica jednostronna i perz właściwy. Orientacyjne progi szkodliwości gatunków chwastów dla kukurydzy są następujące: komosa biała – 2 szt./m2, szarłat szorstki – 1–2 szt./m2, ostrożeń polny – 1 szt./m2, pisanka czarna – 1 szt./m2, chwastnica jednostronna – 3–6 szt./m2, rdestówka powojowata – kilkanaście roślin/m2.

r e k l a m a

Zabieg herbicydami doglebowymi wykonany w idealnych warunkach może wyczyścić z kukurydzy wszystkie chwasty. Najczęściej potrzebna jest poprawka na wtórne zachwaszczenia, a jeżeli tak, to w programie odchwaszczania warto rozważyć zabiegi sekwencyjne dawkami dzielonymi
  • Zabieg herbicydami doglebowymi wykonany w idealnych warunkach może wyczyścić z kukurydzy wszystkie chwasty. Najczęściej potrzebna jest poprawka na wtórne zachwaszczenia, a jeżeli tak, to w programie odchwaszczania warto rozważyć zabiegi sekwencyjne dawkami dzielonymi

Chwasty wschodzą szybciej niż kukurydza

Kukurydza ma wolne początkowe tempo wzrostu, chwasty natomiast mają mniejsze wymagania cieplne i stanowią bardzo silną konkurencję jeszcze przed wschodami kukurydzy. To wskazuje na to, by chwasty w kukurydzy eliminować wcześnie stosując zabiegi herbicydowe przed jej wschodami. Nie jest jednak odkryciem fakt, że zawsze wschody chwastów rozciągają się w czasie i wykonany zabieg przed wschodami kukurydzy niszczy głównie chwasty mniej ciepłolubne. Np. szarłat i chwastnica są uporczywymi chwastami, ale ciepłolubnymi i dlatego oprysk przedwschodowy często ich nie wyeliminuje.

Nawet szerokie spektrum chwastów w kukurydzy, w prawidłowym płodozmianie i przy pogodzie bez niespodzianek, łatwo można opanować. Na rynku jest bowiem duża paleta herbicydów do zabiegów doglebowych i takich, które można stosować doglebowo i wcześnie nalistnie. Wybierając produkty warto zapoznać się z listą chwastów wrażliwych wymienionych w etykiecie oraz informacjami o ewentualnej fitotoksyczności substancji czynnych herbicydu.

Według „Metodyki integrowanej ochrony i produkcji kukurydzy – dla doradców” w fazie BBCH 00, czyli doglebowo zaraz po siewie kukurydzy można stosować herbicydy z następującymi substancjami aktywnymi:
  • Dimetenamid-P + pendimetalina (dawka 850 + 1000 g/ha)
Wrażliwe gatunki chwastów na te substancje czynne to: chwastnica jednostronna, przytulia czepna, komosa biała, rdest ptasi, tobołki polne, gwiazdnica pospolita.
  • Flufenacet + izoksaflutol (360 + 75 g/ha)
Wrażliwe gatunki chwastów na te substancje czynne to: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, maruna bezwonna, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, samosiewy rzepaku.
  • Linuron (675–900 g/ha)
Wrażliwe gatunki chwastów na tę substancję czynną to: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa.
 
W fazie BBCH 00–09, czyli po siewie do momentu zanim pochewka liściowa kukurydzy przebije się na powierzchnię gleby można stosować herbicydy z następującymi substancjami aktywnymi:
  • Glifosat (720 g/ha)
Wrażliwe gatunki chwastów na tę substancję czynną to: jednoroczne jednoliścienne i dwuliścienne chwasty w fazie nie starszej niż dwa, maksymalnie cztery liście właściwe.
 
W fazie BBCH 00 i w fazie BBCH 11–12, czyli doglebowo zaraz po siewie kukurydzy i wcześnie powschodowo w fazie od 1 do 2 liści kukurydzy można stosować herbicydy z następującymi substancjami aktywnymi:
  • Izoksaflutol + tienkarbazon metylu (75–100 + 30–40 g/ha)
Wrażliwe gatunki chwastów na te substancje czynne to: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, włośnice, rumian pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity.
  • Pendimetalina (1200–1650 g/ha)
Wrażliwe gatunki chwastów na tę substancję czynną to: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, miotła zbożowa, przytulia czepna, rzodkiew świrzepa, sporek polny, szarłat szorstki, wiechlina roczna, włośnice.
 
W fazie BBCH 00–14, czyli doglebowo i wcześnie nalistnie od siewu do 4 liści kukurydzy można stosować herbicydy z następującymi substancjami aktywnymi:
  • Petoksamid (1200 g/ha)
Wrażliwe gatunki chwastów na tę substancję czynną to: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, farbownik polny, gorczyca polna, jasnota purpurowa, przetacznik perski, psianka czarna, rdest plamisty, szarłat szorstki, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny.
 
W fazie BBCH 00 i w fazie BBCH 11–14, czyli doglebowo zaraz po siewie kukurydzy i wcześnie powschodowo w fazie od 1 do 4 liści kukurydzy można stosować herbicydy z następującymi substancjami aktywnymi:
  • S-metolachlor (1440 g/ha)
Wrażliwe gatunki chwastów na tę substancję czynną to: chwastnica jednostronna, paluszniki, włośnice.

 W fazie BBCH 00 i w fazie BBCH 11–16, czyli doglebowo zaraz po siewie kukurydzy i wcześnie powschodowo w fazie od 1 do 6 liści kukurydzy można stosować herbicydy z następującymi substancjami aktywnymi:
  • Terbutyloazyna (750 g/ha)
Wrażliwe gatunki chwastów na tę substancję czynną to: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, przytulia czepna, rdesty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

Marek Kalinowski 
Zdjęcie: Marek Kalinowski
Zdjęcie Główne: Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a