StoryEditorPFHBiPM

Hodowcy oczekują zmian w Polskiej Federacji. I nie tylko

27.03.2023., 14:03h
Nie ustają emocje związane z konfliktem panującym w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, których przyczyną była decyzja o wykluczeniu Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka ze struktur Federacji. Do naszej redakcji napłynęły listy, które do prezydenta Leszka Hądzlika kieruje pomorski i lubuski Związek.

„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”

Prezes Lubuskiego Związku Hodowców Bydła – Stanisław Zawadzki w liście do prezydenta Hądzlika zatytułowanym „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” pisze:

„Tytuł nadal obowiązujący, wzięty z mojego artykułu z dnia 5 kwietnia 2019 roku, który ukazał się w „Tygodniku Poradnik Rolniczym” (nie został wydrukowany w Hodowli i Chowie Bydła). Panowie opanujcie się, zróbcie razem wspólnie krok, a nawet dwa do tyłu. Jeśli jest konieczność (a uważam, że tak) należy przełożyć ten Walny Zjazd i wyjaśnić wszystkie sprawy, które sobie zarzucacie. Walny Zjazd powinien się odbyć przy udziale wszystkich delegatów ze wszystkich Związków. Nie wolno zaprzepaścić tego, co wspólnie bardzo wielkim wysiłkiem zostało zrobione. Leży przede mną album wydany na 20-lecie PFHBiPM 1995–2015. Brałem udział w pracach Federacji w latach 90. ubiegłego wieku, ale też jako członek Zarządu 2003–20O7 i 2O11–2O15 r. Jak trzeba było, uczestniczyłem w strajku hodowców w Brukseli i Luksemburgu. Obchodzi mnie wszystko, co aktualnie się dzieje w PFHBiPM dlatego, że jestem czynnym hodowcą (470 szt. krów) i tak jak chyba każdy hodowca chciałbym, aby Federacja istniała i prowadziła jak najtaniej ocenę użytkowości mlecznej.

Hodowcy oczekują zmian w Polskiej Federacji

Jak w większości państw w Europie, ocena użytkowości mlecznej jest dotowana przez państwo i tak powinno pozostać, natomiast obecne konflikty w Federacji mogą skutkować zabraniem tej dotacji. Największą wartością Federacji są ludzie tam pracujący. Chciałbym, aby sprawy, które nurtują hodowców, były należycie rozwiązywane, aby wspólnie i zgodnie obchodzić 30-lecie PFHBiPM. Jako hodowca czekałem bardzo na nadchodzący Walny Zjazd z wielką nadzieją, że zajmie się on nareszcie nie tylko wyborem nowego Zarządu, ale też zmianami w Statucie PFHBiPM, ponieważ tylko takie zmiany można przeprowadzić na Walnym Zjeździe. Jest to o tyle ważne, że hodowcy takich zmian oczekują. Uchwałą nr 32/2O17 Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z dnia 21 kwietnia 2017 r. powołana została Komisja Statutowa, której zadaniem jest przygotowanie propozycji zmian do Statutu Polskiej Federacji. W roku 2017 jako Zarządy Okręgowe przeprowadziliśmy takie Zjazdy celem propozycji zmian w Statucie. l co z tych propozycji zostało uwzględnione? Ano nic. Dalej nie mamy zmian w Statucie. Mało tego, wyrzucony został z Federacji Mazowiecki ZHBiPM. Czy należało to zrobić? Sam osobiście jestem temu przeciwny. Nie doszłoby do takiej sytuacji, gdyby wcześniej były zmiany w Statucie. Jakie powinny być to zmiany? O tym powinni decydować hodowcy. Bardzo trafna jest propozycja hodowcy Karola Faszczewskiego – wiceprezesa Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka o przydzieleniu liczby delegatów na walne na podstawie liczby ocenianych obór z terenu danego związku. Nie godzę się na to, aby w skład Zarządu weszły osoby, które już kilka kadencji są w Zarządzie i dalej chcą tam być. Nie są czynnymi hodowcami – czy one mają skutecznie walczyć o niższą cenę za ocenę użytkowości i wyższą dotację ze strony państwa? Nie przeczę, że te osoby mają wielkie zasługi dla hodowli w Polsce, ale czas na wprowadzenie ludzi młodych. Od razu zaznaczam, że nie chodzi tu o hodowców, którzy swoje gospodarstwa przekazali następcom i dalej czynnie uczestniczą w pracach na rzecz hodowli.

Dlatego proszę prezydenta Federacji Leszka Hądzlika o zwołanie jeszcze raz Zarządu PFHBiPM celem przedyskutowania zaistniałej sytuacji, w szczególności sprawy usunięcia MZHBiPM i przeniesienia Walnego Zjazdu na inny termin”.

Opinię tę podzielają także Zbigniew Pienschke – przewodniczący Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Gdańsku oraz jego wiceprzewodniczący – Janusz Armatowski, którzy w liście do Leszka Hądzlika piszą:

„Zarząd Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 3 marca 2023 r. wypracował stanowisko, aby wystąpić do Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z wnioskiem o przełożenie terminu Walnego Zjazdu Delegatów na inny – późniejszy termin.

Walny Zjazd należy przełożyć i wyjaśnić wszystkie sprawy dotyczące niejasności związanych z ilością członków w poszczególnych Związkach Regionalnych.

Walny Zjazd powinien odbyć się przy udziale wszystkich delegatów ze wszystkich Związków”.

Ponadto, Pomorski Związek Hodowców i Producentów Mleka z siedzibą w Gdańsku zwrócił się do władz Federacji z prośbą o udzielenie informacji w zakresie:

  • 1. Aktualnej liczby członków Federacji (podmiotów wchodzących w skład Federacji).
  • 2. Liczby członków Federacji w latach 2018–2022.
  • 3. Liczby osób należących do poszczególnych członków Federacji (w przypadku związków regionalnych).

„Do Pomorskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka docierają medialne informacje o pojawiających się nieprawidłowościach związanych m.in. z przyjmowaniem nowych członków Wielkopolskiego Związku, zwłaszcza w ostatnim czasie, w którym liczba ta lawinowo wzrosła.

Medialne doniesienia w sprawie zawyżania liczby członków Wielkopolskiego Związku budzą nasz uzasadniony niepokój o prawidłowość przyjmowania tych osób, jak również o prawidłowość wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Jakiekolwiek wątpliwości w powyższym zakresie powinny zostać bezwzględnie wyjaśnione jeszcze przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia PFHBiPM. Niewyjaśnienie sprawy przyjmowania nowych członków Wielkopolskiego Związku (a co za tym idzie – liczby delegatów) mogłoby doprowadzić do skutecznego podważania podejmowanych podczas tego Walnego Zgromadzenia uchwał. Sytuacja taka byłaby niekorzystna dla wszystkich zrzeszonych w tych organizacjach producentów, którzy ponoszą koszty czynności wykonywanych w stosunku do ich stad przez Federację.

Mając na względzie dobro związków regionalnych, jak również prawidłowość podejmowanych podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 23 marca 2023 r. uchwał, oczekujemy od Federacji przedstawienia tych danych. Sytuacja dotycząca istotnych wątpliwości co do liczby członków czy liczby delegatów wymaga bezwzględnego wyjaśnienia i transparentności.

Nadmieniamy, że Pomorski Związek w pełni popiera stanowisko pozostałych Związków Hodowców Bydła i Producentów Mleka w powyższej sprawie”.

Zdjęcie: Pexels

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. wrzesień 2023 01:05