StoryEditorPorady prawne

Czy żona musi wyrazić zgodę na zakup ziemi rolnej przez męża?

08.02.2021., 10:02h
Prowadzę gospodarstwo rolne i jestem we wspólności majątkowej małżeńskiej. Czy potrzebna jest zgoda żony na podpisanie umowy dzierżawy lub zakup gruntów?

Kiedy potrzebna jest zgoda małżonka?

Artykuł 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określa w § 1, że zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do:

  • zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
  • zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
  • zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa.
  • Zgoda drugiego małżonka jest wymagana także do darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Czy zawsze potrzebna jest zgoda współmałżonka?

Ustawa stanowi także, że ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. Staje się ona wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Jeśli więc współmałżonek w wyznaczonym cz...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. czerwiec 2023 15:16