Do 10 lipca ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego.Schulz
StoryEditorpieniądze

Dopłaty do materiału siewnego 2024: jakie stawki?

16.06.2024., 16:30h
Do 10 lipca ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, w tym także ekologicznego.

Dopłaty dla jakich upraw?

Dopłatami obejmuje się kwalifikat takich upraw, jak: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto, bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna oraz ziemniak. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

To pomoc, więc nie każdy z tej formy wsparcie skorzysta

Pomoc ta jest zaliczana do pomocy de minimis w rolnictwie, co oznacza, że do wniosku trzeba załączyć zaświadczenia lub oświadczenie o takiej pomocy otrzymanej w trakcie 3 lat kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. Tak więc jeśli wniosek o przyznanie dopłaty zostanie złożony np. 10 czerwca, powinno ono objąć okres od 10.06.2021 r. do 10.06.2024 r. Przypominamy, że całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu rolnikowi nie może przekroczyć wysokości 20 tys. euro w ciągu 3 lat.

Tak jak było przed laty, aby dopłata się należała, nie można zużyć do obsiania lub obsadzenia mniej materiału, niż wynika to z przepisów.

Jakie dokumenty musi złożyć rolnik?

Do wniosku załącza się ponadto kopię faktury zakupu lub dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego wystawione między 15 lipca 2023 r. a 15 czerwca br.

Gdy uprawy założone z zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, do wniosku trzeba załączyć dokument to potwierdzający. Mogą to być np. protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę, dokument potwierdzający wystąpienie szkody sporządzony przez zakład ubezpieczeń, zaświadczenie o wystąpieniu pożaru wydane przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej, protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody łowieckiej.

Dopłaty powinny być wypłacone w terminie 30 dni od wydania decyzji.

Jakie wysokości stawek?

Stawki dopłaty do hektara wynoszą:

dla materiału siewnego konwencjonalnego:

– zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych – 65 zł,

– roślin strączkowych – 115 zł,

– ziemniaków – 350 zł;

dla materiału siewnego ekologicznego:

– zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych – 78 zł,

– roślin strączkowych – 138 zł,

– ziemniaków – 420 zł.

Magdalena Szymańska

fot. Schulz

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 17:28