Rolnicy będą musieli złożyć nowe wnioski o dopłaty do zbóż i rzepaku?Tygodnik Poradnik Rolniczy/Canva
StoryEditorGdzie są dopłaty do zbóż i rzepaku?

Dopłaty do zbóż i rzepaku: rolnicy będą musieli złożyć DODATKOWE oświadczenie

19.09.2023., 15:46h
Rolnicy czekają na dopłaty do zbóż i rzepaku. Ale ARiMR ich nie wysyła, bo budżet na to wsparcie okazał się za mały. Rząd wystąpił więc do KE o zgodę na jego zwiększenie. Jeśli Bruksela da zielone świtało, rolnicy będą musieli złożyć specjalne oświadczenie. W przeciwnym wypadku nie dostaną pieniędzy.

Rolnicy czekają na dopłaty do zbóż i rzepaku

Prawie 130 tysięcy rolników, którzy złożyli wnioski o dopłatę do jęczmienia, pszenżyta, żyta, owsa, kukurydzy i rzepaku wciąż czekają na pieniądze. Okazuje się, że nieprędko je dostaną, bo, jak informuje resort rolnictwa, jest za mało środków na tę pomoc.

Z zawiadomień wysyłanych do rolników przez ARiMR dowiadujemy się, że kwota pomocy wynikająca ze złożonych wniosków przekracza budżet zaplanowany na te dopłaty. A przypomnijmy - na ten cel przeznaczono środki z unijnej rezerwy kryzysowej zwiększone o środki z budżetu państwa - w sumie prawie 800 mln zł.

Żeby jednak wszyscy rolnicy, którzy ubiegali się o dopłaty do zbóż i rzepaku, otrzymali obiecane wsparcie, polski rząd zdecydował się wystąpić do Komisji Europejskiej o zgodę na zwiększenie części pomocy krajowej, co umożliwi realizację dopłat.

Dziś, 19 września, podczas posiedzenia Rady Ministrów, rząd przyjął projekt nowelizacji rozporządzenia, na mocy którego rolnikowi, który nie otrzymał dopłat do zbóż i rzepaku, choć złożył wniosek, udzielona zostanie pomoc. Przyjęto też uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej.

Rolnicy będą musieli złożyć oświadczenie, żeby dostać dopłaty do zbóż i rzepaku. Do kiedy?

Z notatki opublikowanej przez Kancelarię Premiera wynika, że żeby otrzymać dopłaty, rolnik będzie musiał złożyć ponowny wniosek do dnia 31 października 2023 r.

- Pomoc ma być udzielana na wniosek producenta rolnego złożony do dnia 31 października 2023 r. – informuje Kancelaria Premiera. Zapytaliśmy więc wiceministra rolnictwa Ryszarda Bartosika, jak to ma wyglądać w praktyce.

- Rolnicy, którzy ubiegają się o dopłaty do zbóż i rzepaku, będą musieli złożyć oświadczenie, że w związku z wojną w Ukrainie mają utratę płynności finansowej. Wymaga tego UE - poinformował wiceminister.

Nabór takich oświadczeń przeprowadzi ARiMR, po tym, jak KE wyda zgodę. 

Pieniędzy na dopłaty do zbóż i rzepaku starczyło tylko dla niecałych 60 proc. rolników

Z danych ARiMR wynika, że pomoc została przyznana dla 73,5 tys. rolników na kwotę 773 mln zł, co praktycznie wyczerpało budżet wsparcia (26 mln zł zabezpieczono na ewentualne odwołania). W związku z tym do kolejnych 51 tys. rolników zostały wysłane pisma o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji do czasu aż KE zgodzi się na zwiększenie budżetu. Natomiast ze względu na brak spełnienia warunków dla przyznania pomocy dla 3 tys. rolników zostały wydane decyzje odmowne.

Ze względu na wykorzystanie środków finansowych i podejmowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działania zmierzające do przyznania przez Komisję Europejską zwiększonej części pomocy krajowej, tj. zmianę art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1343, w celu umożliwienia realizacji pomocy wszystkim wnioskującym i spełniającym warunki do jej przyznania. Do ponad 51 tys. rolników zasłały wysłane pisma o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji.

Więcej szczegółów na temat pomocy dla producentów zbóż i rzepaku przedstawimy, jak tylko zostanie opublikowane rozporządzenie w tej sprawie.   

Informacja o dopłatach do zbóż i rzepaku

Poniżej publikujemy informację z Kancelarii Premiera w całości:

"Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programu pomocy producentowi rolnemu, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i który nie otrzymał pomocy, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Dla rządu ochrona polskiego rolnictwa ma znaczenie priorytetowe. Dlatego Rada Ministrów podjęła kolejne decyzje dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie. Przyjęte rozporządzenie ma na celu umożliwienie udzielania pomocy w pełnej wysokości wszystkim producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o pomoc nadzwyczajną dla sektora zbóż i nasion oleistych.

Najważniejsze rozwiązania

  • udzielenie pomocy producentom rolnym którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i którzy nie otrzymali pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych;
  • pomoc ma być udzielana na wniosek producenta rolnego złożony do dnia 31 października 2023 r.

Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, dlatego zostanie notyfikowana Komisji Europejskiej jako zgodna z komunikatem Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (2023/C 101/03).

Pomoc ta będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej".

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 15:45