Normy GAECarchiwum redakcji
StoryEditorNormy GAEC

Rolnicy żądają zmian w dywersyfikacji upraw i ugorowaniu. "Szansa na poprawę dochodów"

01.08.2023., 17:00h
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się do ministra Roberta Telusa z prośbą o wystąpienie do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przedłużenie wprowadzonego odstępstwa od zakazu produkcji na ugorach oraz od obowiązku zmianowania upraw na 2024 rok. Rząd pomysł popiera i zabiega w Brukseli o jego wprowadzenie w życie. Ale wszystko jest w rękach Komisji Europejskiej

Dlaczego wprowadzono odstępstwo od norm GAEC?

Od 2023 r. obowiązkowe normy GAEC w ramach warunkowości obejmują m. in. normę GAEC 7 dotyczącą zmianowania i dywersyfikacji upraw na gruntach ornych oraz normę GAEC 8 w zakresie przeznaczenia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne. W 2023 r., wobec potrzeby rozwiązania problemów związanych ze światowym bezpieczeństwem żywnościowym i wynikających z wojny w Ukrainie, wprowadzono czasowe odstępstwo od wdrożenia tych norm, ograniczających wykorzystanie gruntów rolnych do produkcji.

Dlaczego PZPRZ złożył wniosek do KE?

Zdaniem PZPRZ takie odstępstwa są bardzo ważne po pierwsze z powodu aktualnej sytuacji geopolitycznej (jak wiadomo, głównym powodem wprowadzenia przez KE omawianego odstępstwa było zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, a ta sytuacja nadal niestety ma miejsce), a po drugie z powodu obserwowanej obecnie, trudnej sytuacji ekonomicznej polskich rolników.

- Możliwość produkcji żywności na ugorach w ramach GAEC 8 oraz odstępstwo od zmianowania w ramach GAEC 7 to szansa na poprawienie dochodów rolniczych, mocno zubożonych ostatnio przez wysokie koszty produkcji oraz dramatycznie małe zyski ze sprzedanej produkcji – napisał w czerwcu wiceprezes PZPRZ Marcin Gryn.

MRiRW popiera wniosek o przedłużenie odstępstwa od norm GAEC

Ministerstwo rolnictwa przypomniało, że odstępstwa od GAEC 7 i GAEC 8 zostały umożliwione przez Komisję Europejską na wniosek Polski i innych państw członkowskich. W obliczu obecnych trudności związanych z warunkami pogodowymi, konfliktem zbrojnym w Ukrainie i sytuacją rynkową, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego staje się szczególnie istotnym wyzwaniem.

W związku z tym, na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 26-27 czerwca 2023 r. państwa Europy Środkowej, w tym Polska, wystąpiły do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przedłużenie na rok 2024 odstępstw od obowiązków, które ograniczają wykorzystanie gruntów rolnych do produkcji żywności i pasz.

- Złożony wniosek obejmuje m. in. możliwość prowadzenia produkcji na ugorach w ramach normy GAEC 8 oraz uznanie gruntów wykorzystywanych do produkcji żywności za spełniające wymagania normy GAEC 7. Niemniej jednak ostateczna decyzja należy do Komisji Europejskiej – czytamy w piśmie podpisanym przez wiceministra Krzysztofa Ciecióra.

oprac. wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 14:35