StoryEditorDotacje

Dotacje dla pszczelarzy: Znaczny wzrost stawek dopłat do przezimowanych rodzin pszczelich

15.02.2023., 10:02h
W wyniku wybuchu wojny na Ukrainie i trudności na rynku rolnym, które są m.in. związane z nadmiernym przepływem ukraińskiego zboża, MRIRW przygotowało nowe przepisy dotyczące wsparcia rolników. Zmiany obejmą także pszczelarzy. Mogą oni liczyć na większą dotację. W jakim sektorze?
Kancelaria Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2023 r.  opublikowała projekt rozporządzenia przegotowany przez resort rolnictwa, który ma zastąpić istniejące przepisy prawa w zakresie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Wynikają one z obecnej sytuacji na ryku zbóż, która jest konsekwencją napadu Rosji na Ukrainę. Woja za nasza wschodnią granicą spowodowała, że tradycyjny eksport zbóż z Ukrainy na Zachód Europy, czyli drogą morską przez Morze Czarne jest ograniczony i utrudniony.

W wyniku tego Polska stała się krajem tranzytowym dla eksportu ukraińskiego zboża. Co więcej, sytuacja ta negatywnie odbija się na polskich rolnikach, ponieważ nadmierny przywóz zbóż z Ukrainy destabilizuje krajowy rynek zbóż, zwłaszcza w Polsce Południowo-Wschodniej.

Chodzi głownie o nienotowany nigdy wcześniej napływ ukraińskiego pszenicy i kukurydzy. Kołem ratunkowym dla polskich rolników byłyby wypłaty rekompensat z tego tytułu. Wojna w Ukrainie spowodowała także liczne zakłócenia na rynkach: polskim europejskich.

Ponadto ceny wielu produktów wykorzystywanych przy produkcji pasiecznej wzrosły. Oznacza to wzrost kosztów utrzymania rodziny pszczelej.
 Kolejnym powodem zmian w prawie są nadwyżki zdolności połowowych niezbędne jest dostosowanie zdolności połowowych do dostępnych zasobów.

Jakie zmiany są proponowane?

Chodzi m.in. o:

1) podwyższenie stawki pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich z 20 zł do 50 zł;
2) umożliwienie udzielania pomocy podmiotom, które zobowiążą się do trwałego zaprzestania działalności połowowej na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej innej niż w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz w sektorze rolnym jako pomocy stałej;
3) uruchomienie pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy.

Co na to ministerstwo rolnictwa?

Już w styczniu 2023 r. Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu w MRIRW, w odpowiedzi na interpelację w sprawie pomocy dla pszczelarzy, której autorką jest Pani poseł Pani Anny Dąbrowskiej-Banaszek z dnia 13 stycznia 2023, uzasadnia, że resort rolnictwa planuje w tym roku udzielenie wsparcia pszczelarzom.

Pomoc ta będzie jest realizowana w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023–2027 oraz pomocy krajowej de minimis do przezimowanych rodzin pszczelich.

Ponadto minister Kowalski potwierdza, że pomoc dla przezimowania rodzin pszczelich, która jest wypłacana i nadzorowana przez ARIMR będzie większa niż dotychczas. Czyli ze stawki 20 zł wsparcia na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą będzie ona podwyższone do 50 zł.

Jakie plany pomocy na 2023 rok dla pszczelarzy ma MRIRW?

W roku 2023 przewidziane są 2 nabory wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy.

Pierwszy z nich ma zostać ogłoszony w połowie marca 2023 r. i będzie dotyczył następujących działów:

1) I.6.2 - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych;
2) I.6.3 - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi;
3) I.6.5 - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Termin składania wniosków został zaplanowany na okres 01-15.04.2023 r.

Drugi nabór jest planowany na jesień (ogłoszenie terminów ma nastąpić w okresie wrzesień-październik 2023 r.) i dotyczyć:

1) I.6.1 - wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej;
2) I.6.2 - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych;
3) I.6.3 - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi;
4) I.6.4 - ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej;
5) I.6.5 - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół;
6) I.6.6 - wsparcie naukowo-badawcze;
7) I.6.7 - wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych.

Środki na ww. wsparcie mają pochodzić z m.in. planów strategicznych WPR, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Przewidziana kwota dotacji na lata 2023–2027 to ponad 50,2 mln euro (50% środki UE i 50% środki krajowe).
Zatem rocznie będzie ona wynosić ok. 10 mln euro. 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. wrzesień 2023 07:19