600 tys. zł dotacji dla rolnika. Jakie warunki Modernizacja gospodarstw rolnych w 2023?Andrzej Rutkowski
StoryEditorKiedy będą dotacje na maszyny rolnicze?

600 tys. zł dotacji dla rolnika. Jakie warunki Modernizacji gospodarstw rolnych w 2023?

08.05.2023., 18:31h
Już wkrótce ARiMR rozpocznie nabór wniosków w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze D, czyli na budowę i remont budynków oraz zakup nowych maszyn rolniczych. Rolnicy mogą uzyskać nawet do 600 tys. złotych dotacji. Na jakich warunkach ARiMR przyzna wsparcie?

Kiedy ruszy nabór wniosków na dotacje z Modernizacji gospodarstw rolnych?

Zgodnie z Harmonogramem PROW, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski na dotacje w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych PROW 2014-2020 (obszar D) od poniedziałku 5 czerwca do środy 5 lipca 2023 roku.

Warto także dodać, że w tym samym czasie będzie prowadzony nabór wniosków na dopłaty do silosów, a do końca czerwca będzie trwał nabór wniosków na dopłaty bezpośrednie za 2023 rok.

600 tys. złotych dotacji na modernizacje budynków i 250 tys. zł na nowe maszyny rolnicze

Rolnik może uzyskać dotacje w maksymalnej kwocie:

  • 600 tys. zł – jeśli dotacja zostanie przeznaczona na budowę czy modernizację budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie bądź budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca;
  • 250 tys. zł w pozostałych przypadkach, w tym na zakup nowych maszyn rolniczych.

Co istotne, obu limitów nie można ze sobą łączyć. O taką dotację można ubiegać się, rolnik w sytuacji, gdy wartość kosztów kwalifikowanych na jego cel jest większa niż 50 tys. złotych.

Na jakich warunkach ARiMR przyzna wsparcie na modernizację budynków i zakup maszyn rolniczych?

O dotacje na Modernizację gospodarstw rolnych w obszarze D mogą ubiegać się wyłącznie rolnicy, którzy prowadzą prowadzi działalność rolniczą polegającą na produkcji zwierzęcej lub roślinnej. O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstwa rolnego w Polsce, o ile wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa mieści się w przedziale od 13 tys. do 200 tys. euro. W okresie 5 lat od dnia przyznania dotacji wartość ekonomiczna gospodarstwa musi wzrosnąć minimum o 10%.

Żeby rolnik mógł udowodnić rzeczywisty wzrost wartości swojego gospodarstwa, jest zobowiązany do prowadzenia uproszczonej rachunkowości od dnia przyznania pomocy.

Na co rolnik będzie mógł przeznaczyć dotacje z Modernizacji gospodarstw?

Wsparcie może pokryć do 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku młodych rolników lub gdy wniosek składa kilku rolników albo do 50 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku, gdy wniosek złoży pojedynczy rolnik.

Jak podaje resort rolnictwa, dotacji w obszarze D Modernizacji gospodarstw rolnych można przeznaczyć m.in. na:

  • zakup nowych maszyn i wyposażenia lub na ich leasing, zakończonego przeniesieniem prawa własności;
  • zakup, zainstalowanie lub budowę elementów infrastruktury technicznej w gospodarstwie;
  • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych;
  • zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
  • przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności itp.

image
Dopłaty do silosów

Znamy szczegóły dopłat do silosów: terminy, warunki, stawki

Paweł Mikos

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. kwiecień 2024 11:42