Dopłaty i pomoc dla rolników. Jakie pieniądze dla rolnictwa na początku 2024?Canva
StoryEditorPieniądze dla rolnika w 2024 r.

Dopłaty i pomoc dla rolników. Jakie pieniądze dla rolnictwa na początku 2024?

29.01.2024., 14:13h
Ministerstwo rolnictwa przedstawiło listę dopłat i działań pomocowych, które uruchomi w pierwszym półroczu 2024 roku.

Ministerstwo rolnictwa przedstawiło podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa informację na temat rodzajów i wysokości wsparcia rolnictwa w pierwszym półroczu 2024 roku.

Na jakie dopłaty i wsparcie mogą liczyć rolnicy w I półroczu 2024 roku?

Wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że w I półroczu 2024 roku uruchomione lub wypłacone zostaną następujące formy wsparcia:

 • Dopłaty do kukurydzy od 500 zł do 1000 zł/ha (nabór wniosków ma ruszyć niebawem, budżet: 1 mld zł)
 • Rekompensaty za szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, spowodowanymi wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu (nabór wniosków był w 2023 roku).
 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r. (nabór wniosków I tury rusza 1 lutego, budżet: 1,6 mld zł).
 • Pomoc suszowa (termin naboru ogłosi minister rolnictwa, budżet 1,5 mld zł).
 • Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. (budżet 920 mln zł).
 • Fundusz Ochrony Rolnictwa - odszkodowania dla rolników (nabór od 1 lutego, budżet 100 mln zł).
 • Kredyty na utrzymanie płynności finansowej - linia UP (limit akcji zwiększony o 2,5 mld zł).
 • Kredyty na poprawę płynności finansowej dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych lub skupu lub mrożenia owoców miękkich.
 • Preferencyjny kredyt bankowy na ponowne uruchomienie produkcji świń po zaprzestaniu produkcji w związku z obowiązującym  zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem ASF.
 • Kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.
 • Kredyt dla młodego rolnika na zakup ziemi.
 • Pomoc dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 • Pomoc w formie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach ASF.
 • Pomoc dla producentów świń na refundację wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją.
 • Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Wypłata dopłat bezpośrednich i obszarowych

Wiceminister rolnictwa poinformował też, że w I półroczu 2024 będą wypłacone dopłaty bezpośrednie i obszarowe. W sumie 8 mld zł. Natomiast 15 marca ruszy kampania przyjmowania wniosków na 2024 rok.

Dotacje dla rolnika z PS WPR 2023-2027

W 2024 roku planowane jest kontynuowanie naborów dla dotychczas realizowanych interwencji i uruchomienie większości pozostałych interwencji, m.in.:

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność, 
 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej (w tym biogazownie do 50 kW mocy) 
 • Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu
 • Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi (m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków)
 • Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń

Jakie działania PROW 2014-2020 w I półroczu 2024 roku? 

Aktualnie trwają lub planowane są nabory wniosków w poniższym zakresie:

 • Zarządzanie zasobami wodnymi 
 • Zarządzanie ryzykiem 
 • Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
 • Działanie rolno- środowiskowo-klimatyczne, 
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Ponadto można ubiegać się o gwarancje bankowe stanowiące zabezpieczenie kredytów na inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz inwestycje związane z przetwarzaniem produktów rolnych i wprowadzaniem ich do obrotu.  

Trwa też kontynuacja wypłat środków finansowych dla beneficjentów działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. czerwiec 2024 22:01