Premia dla młodego rolnikaEnvatoelements
StoryEditorPremia dla młodego rolnika

Młody rolnik 2023: tylko 100 wniosków o premię trafiło do ARiMR. Co się dzieje?!

20.09.2023., 11:00h
Ku zaskoczeniu rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 19 września 2023 r. ogłosiła przedłużenie naboru wniosków o przyznanie „Premii dla młodego rolnika”. Pierwotnie nabór miał się zakończyć 29 września br., jednak po wprowadzeniu zmian rolnicy mają czas do 16 października br.

Czy aplikacja ARiMR szwankuje?

Jak wynika z informacji opublikowanych przez ARiMR, obecnie o wypłatę „Premii dla młodego rolnika” stara się ok. 100 beneficjentów. Kwota wsparcia, które zostanie wypłacone rolnikom, wynosi 200 tys. zł. Zmiana ostatecznego terminu składania wniosków o powyższe wsparcie okazała się zaskakująca dla rolników. Portal TopAgrar.pl dotarł do informacji, z których wynika, że zaledwie 80 młodym rolnikom udało się przesłać wnioski do rozpatrzenia, czego powodem miała być szwankująca Platforma Usług Elektronicznych (PUE).

– W skali kraju udało się złożyć tylko ponad 80 wniosków. Większość doradców i rolników ma problemy z wypełnianiem dokumentacji oraz załącznikami. System tego nie przyjmuje – powiedział redakcji Top Agrar jeden z prywatnych doradców.

Czy problemy ARiMR z PUE wynikają ze zmiany firmy informatycznej?

Na koniec sierpnia 2023 r. ARiMR zdecydowała się na zerwanie umowy z firmą informatyczną DXC Technology Polska. Podjęta przez Agencję decyzja była szczególnie stresująca dla rolników, którzy w tamtym okresie znajdowali się 1,5 miesiąca przed wypłatami dopłat bezpośrednich. Jak uzasadniła wówczas ARiMR, powodem zerwania umowy było zagrożenie wypłaty dopłat bezpośrednich, które miało wynikać z ważnych przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Po zerwaniu umowy Agencja podjęła ponowną współpracę z firmą informatyczną Asseco Poland. Być może domniemane problemy techniczne wynikają z realizacji zadania przez nową firmę informatyczną.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: "Ryzyko braku wypłat dopłat bezpośrednich za 2023". ARiMR zrywa umowę z firmą odpowiedzialną za system informatyczny

O przedstawienie stanowiska w powyższej sprawie poprosiliśmy Agencję, której odpowiedź opublikujemy.

Kto może ubiegać się o przyznanie „Premii dla młodego rolnika”?

Nabór wniosków o wypłatę „Premii dla młodego rolnika” trwa od 30 sierpnia 2023 r. Rolnicy mogli składać dokumenty wyłącznie za pośrednictwem PUE. Z aktualnych danych zgromadzonych przez ARiMR wynika, że nabór cieszy się największym zainteresowaniem w województwie mazowieckim. Wypłata „Premii dla młodego rolnika” stanowi część budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

Którzy rolnicy mogą ubiegać się o wypłatę „Premii dla młodego rolnika”?

Na otrzymanie „Premii dla młodego rolnika” mają szansę osoby:

 • w wieku od 18 do 40 lat, ale takie, które nie ukończyły 41 lat do dnia składania wniosku,
 • rozpoczynają prowadzenie działalności rolniczej,
 • prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku,
 • rolnicy muszą mieć nadany numer identyfikacyjny gospodarstwa,
 • potwierdzenie kwalifikacji zawodowych lub muszą wyrazić chęć ich uzupełnienia w okresie 3 lat kalendarzowych następujących w okresie 3 lat od wypłaty pierwszej raty premii,
 • muszą złożyć biznesplan wraz ze zobowiązaniem co do tego, że zrealizuje go w okresie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dostarczono wniosek o wsparcie.

Młody rolnik – na co można przeznaczyć premię?

Jak informuje ARiMR wypłacone fundusze rolnik powinien przeznaczyć na:

 • prowadzenie gospodarstwa rolnego,
 • przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych.

Co młody rolnik może kupić za wypłaconą premię?

70% otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Premia, którą otrzyma młody rolnik, może być przeznaczona na zakup:

 • gruntów rolnych,
 • nowych maszyn,
 • urządzeń,
 • wyposażenia – w tym sprzętu komputerowego – niezbędnych do wytwarzania produktów rolnych lub do przygotowania ich do sprzedaży,
 • zwierząt gospodarskich.

Tę część funduszy można również zainwestować w budowę lub modernizację budynków gospodarczych.

Pozostałe 30% rolnicy mogą przeznaczyć na:

 • zakup środków do produkcji rolnej, m.in. paszy dla zwierząt,
 • środków ochrony roślin,
 • paliwa rolniczego,
 • nawozów sztucznych i organicznych.

Kto nie otrzyma wypłaty „Premii dla młodego rolnika”?

„Premia dla młodego rolnika” na pewno nie pojawi się na kontach rolników, którzy prowadzą gospodarstwa zajmujące się:

 • plantacją roślin wieloletnich na cele energetyczne czy hodowlę m.in. zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych, zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego).

Fundusze nie zostaną również wypłacone rolnikom, którzy będą chcieli przeznaczyć je na:

 • zakup gruntu od m.in. rodziców, małżonka, dzieci,
 • budowę na gruncie, który nie należy do wnioskodawcy lub nie stanowi przedmiotu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: ARiMR, Top Agrar Polska, TPR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
05. grudzień 2023 07:34