StoryEditorWiadomości rolnicze

Do 150 tys. zł dotacji na zieloną energię w gospodarstwie rolnym 2023

16.01.2023., 12:01h
Jeszcze w styczniu ARiMR rozpocznie nabór wniosków na dotacje na zieloną energię w gospodarstwach rolnych w ramach Modernizacji gospodarstw z PROW 2014-2022. Na co rolnik może wydać dotację? Czy można z nich kupić panele fotowoltaiczne lub magazyny energii?

Od kiedy można wnioskować o dofinansowanie na zieloną energię?

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy, że w ramach PROW realizowany będzie nowy obszar wsparcia, „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” jako część operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Jego powstanie Komisja Europejska zatwierdziła w październiku 2022. 

Przeczytaj więcej: 150 tys. zł dotacji na fotowoltaikę i magazyny energii z Zielonej energii w gospodarstwie 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała już, kiedy ruszy nabór na wnioski w tym obszarze. Okazuje się, że będzie można je składać już niebawem: od 31 stycznia 2023. Tura wnioskowania pozostanie otwarta do 1 marca.

Jakie są cele dofinansowania zielonej energii w gospodarstwach?

Nowy obszar dofinansowania w ramach PROW zaistniał po to, by w gospodarstwach rolnych mogły być realizowane inwestycje, w ramach których będą tworzone instalacje wytwarzające energię z promieniowania słonecznego i magazyny tej energii, a także inwestycje dotyczące inteligentnych systemów zarządzania energią z możliwością zainstalowania pomp ciepła. 

ARiMR chce wspierać działania, mające na celu wytwarzanie czystej energii, która następnie zostanie wykorzystana do zasilania urządzeń w gospodarstwie rolnym. Dzięki temu budynki gospodarcze będą mogły uniezależnić się od dostaw tradycyjnie wytwarzanej energii.

Ile pieniędzy można dostać z ARiMR?

Pomoc od ARiMR w ramach tego programu będzie miała formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych:

  • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
  • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy na operację w obszarze zielona energia w gospodarstwie dotyczący danego gospodarstwa. Maksymalna kwota dofinansowania, którą może uzyskać jeden beneficjent, to 150 tys. zł. 

Na co można wydać dotację na zieloną energię?

Koszty kwalifikowalne, które pokrywają dotacje z PROW, obejmują inwestycje takie jak

  • koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;
  • koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego;
  • koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;
  • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
  • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Gdzie znaleźć wniosek o dopłaty i gdzie go złożyć?

Formularz wniosku o dofinansowanie w obszarze F, obejmującym zieloną energię w gospodarstwach rolnych, oraz niektóre załączniki wraz z instrukcją ich wypełniania dostępne są na stronie internetowej ARiMR

Wypełnione wnioski należy składać w oddziałach regionalnych Agencji, właściwych dla rolnika ze względu na miejsce realizacji operacji. Dokumenty można złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną, drogą pocztową poprzez przesyłkę rejestrowaną lub drogą elektroniczną. 


Zuzanna Ćwiklińska
źródło: ARiMR
fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. grudzień 2023 19:00