podatek rolny na 2024 jakie stawkiCanva
StoryEditorRolnik znów zapłaci więcej!

Podatek rolny w 2024 roku wyższy o ponad 32 zł za hektar!

06.11.2023., 17:00h
W przyszłym roku podatek rolny wzrośnie o ponad 17 proc. Skąd taki wzrost i jakie będą stawki podatku rolnego za 1 hektar?

Z ponad trzydziestozłotowym wzrostem stawki podatku rolnego na hektar rolnicy mieli do czynienia już w tym roku. Niestety i w przyszłym nie będzie lepiej.

Z czego wynika tak duży wzrost podatku rolnego?

Ze względu na to, że średnia cena skupu żyta, która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na przyszły rok wzrosła do około 87 zł/dt, a stawka tej daniny na hektar przeliczeniowy wyniesie w przyszłym roku 217,33 zł i będzie tym samym o 17,4% wyższa, niż tegoroczna.

Przypominamy, że cenę żyta na poczet podatku rolnego ustala się w oparciu o cenę za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 r., czyli licząc od drugiego kwartału bieżącego roku wstecz. Na przyszłoroczną stawkę podatku rolnego ma więc wpływ cena żyta w czwartym kwartale 2020 r., czterech kwartałach 2021 r. i 2022 r. oraz w dwóch pierwszych kwartałach bieżącego roku.

Najbardziej cenę żyta, od której zależy stawka podatku w przyszłym roku, podbiła ubiegłoroczna cena tego zboża, która w każdym z czterech kwartałów, według GUS, byłą powyżej 110 zł/dt, a w II kwartale podchodziła nawet do 140 zł/dt. Nie wiadomo, ile będzie kosztowało żyto w przyszłym roku, ale zapewne już takich stawek nie osiągnie, bardziej prawdopodobna jest cena mniej więcej o połowę niższa. Dla rolników nie jest to sytuacja bynajmniej korzystna.

image

ceny żyta na podstawie ktorego ustalano podatek rolny

FOTO: Tygodnik Poradnik Rolniczy

Jakie będą stawki podatku rolnego za 1 hektar?

Tak więc za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstwa rolnego, rolnicy zapłacą 185,12 zł rocznie (równowartość 2,5 dt żyta) a za grunty rolne, które nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego podatek rolny wyniesie 433,15 zł zł (równowartość 5 dt żyta). Jeśli na gruntach rolnych prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż rolnicza – zamiast podatku rolnego płaci się podatek od nieruchomości.

image

jak zmieniały się stawki podatku rolnego

FOTO: Tygodnik Poradnik Rolniczy

O ostatecznej wysokości podatku rolnego decyduje rada gmina po zasięgnięciu opinii izby rolniczej

Według ustawy o podatku rolnym, rady gmin mają uprawnienia do obniżenia cen skupu podawanych przez GUS. Jeśli będą chciały to zrobić, muszą zasięgnąć opinii właściwej miejscowo izby rolniczej. Wpływy z podatku rolnego są jednak jedną z kategorii dochodów własnych gmin, tak więc w ich interesie nie leży obniżanie cen skupu żyta ogłoszonych przez GUS. Ponadto ustawa o podatku rolnym przewiduje szereg zwolnień oraz ulg w opłacie tej daniny.

Kto musi zapłacić podatek rolny?

Do opłacania podatku rolnego zobligowani są:

  • właściciel gruntu,

  • posiadacz samoistny, czyli ten, kto używa gruntów jak właściciel, choć nim nie jest,

  • użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),

  • posiadacz gruntów, które są własnością publiczną, bez względu na umowę, czyli np. dzierżawca ziemi od KOWR,

  • dzierżawca gospodarstwa rolnego, czyli gruntów o powierzchni 1 hektara przeliczeniowego lub większych, które są dzierżawione w ramach umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub rencie strukturalnej.

image
Porady prawne dla rolników

Kiedy KRUS może wyłączyć rolnika z ubezpieczenia społecznego? Co z opłaconymi składkami?

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. luty 2024 07:00