Rolnicy często otrzymywali decyzje o 100% pokryciu wierzytelności, które mieli w upadłych firmach skupowych. Tak było na przykład w przypadku producentów poszkodowanych przez spółkę „Ziarno” z Cichoradza.Tomasz Ślęzak
StoryEditorFundusz Ochrony Rolnictwa

KOWR wypłaci ponad 30 mln zł rekompensat. Kiedy rolnicy dostaną pieniądze?

13.10.2023., 16:30h
- Do KOWR wpłynęło 685 wniosków o przyznanie rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa – wskazuje Adamczyk z Ośrodka. Na jakim poziomie będą odszkodowania? Kiedy rolnicy otrzymają pieniądze?

Jakie będą wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Pierwszego lipca weszła w życie ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Jej celem jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych i firm skupowych.

Do wpłat na Fundusz zobowiązane są podmioty skupujące, będące podatnikami podatku od towarów i usług. Wpłaty są naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług, nabytych od producentów rolnych

Wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego powinna być ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych. Pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane od II kwartału 2024 r. za okres od 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r.

50 mln złotych na pomoc dla rolników poszkodowanych w 2022 roku

Ustawodawca przewidział także pomoc dla rolników poszkodowanych w 2022 r. mimo, że pieniądze do Funduszu będą zbierane dopiero od stycznia 2024 r. Budżet państwa przeznaczył na ten cel środki w wysokości 50 mln zł. Aby móc się o pomoc ubiegać trzeba było zostać poszkodowanym przez firmę skupową, której upadłość ogłoszono w 2022 r.

KOWR we wrześniu zaczął wysyłać decyzję do rolników, którzy złożyli wnioski o pomoc. Można było je składać do Oddziałów Terenowych Ośrodka do końca sierpnia.

Rolnicy złożyli do KOWR wniosku o pomoc na ponad 30 mln zł

- Do KOWR wpłynęło 685 wniosków o przyznanie rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa w 2023 r. na kwotę ok. 30,86 mln zł – informuje Wojciech Adamczyk z Wydziału Medialnego i Rzecznika Prasowego KOWR.

Ustalony w ustawie limit 50 mln zł nie został przekroczony dlatego tez rolnicy, którzy wnioskowali o pomoc w wielu przypadkach otrzymywali decyzje o 100% pokryciu wierzytelności, które mieli w upadłych firmach skupowych. Tak było na przykład w przypadku producentów poszkodowanych przez spółkę „Ziarno” z Cichoradza.

Stawka rekompensat z KOWR w 2023 roku określona na poziomie 100%

- Na podstawie zestawienia złożonych wniosków o przyznanie rekompensat oraz mając na uwadze wysokość środków finansowych zgromadzonych na Funduszu minister właściwy do spraw rynków rolnych corocznie w drodze rozporządzenia będzie ustalał procentową stawkę stosowaną do ustalenia w danym roku rekompensaty. W dniu 16 września 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2023 r. w sprawie procentowej stawki stosowanej do ustalenia w 2023 r. wysokości rekompensaty. W związku z tym, że nie został przekroczony limit 50 mln, stawka została określona w wysokości 100% - wyjaśnia Wojciech Adamczyk.

Kiedy rolnicy otrzymają pieniądze z KOWR?

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o FOR, w 2023 r. decyzje o przyznaniu rekompensaty zostały wydane do 30 września. Natomiast rekompensaty zgodnie z zapisami ustawy zostaną wypłacone w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, w praktyce 30 dni od doręczenia decyzji rolnikowi.

Poszkodowani producenci rolni złożyli na terenie całego kraju wnioski o przyznanie rekompensaty w odniesieniu do 66 podmiotów, z których 15 spełniało przesłanki niewypłacalności zgodnie z warunkami zapisanymi w ustawie o FOR.  

image
Pomoc suszowa 2023

Pomoc suszowa 2023: aplikacja znów szwankuje. Zagrożone wsparcie dla części rolników

Tomasz Ślęzak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
10. grudzień 2023 07:33