StoryEditorporady prawne

Przekazanie gospodarstwa. Komu przysługują dopłaty bezpośrednie?

28.01.2020., 09:01h
Czytelnik "Tygodnika Poradnika Rolniczego" zastanawia się nad tym, komu będą przysługiwały dopłaty bezpośrednie, jeśli gospodarstwo przekaże w darowiźnie synowi. Jeśli będzie to w I lub w II kwartale tego roku, kto z nich otrzyma płatności bezpośrednie? Na pytanie odpowiada prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń.
Jestem w trakcie załatwiania formalności z przekazaniem gospodarstwa w darowiźnie synowi. Jeśli nie uda mi się tego zrobić w I kwartale br. i przekazanie nastąpi już w II, komu będą przysługiwały płatności bezpośrednie? Jaka jest procedura i jakie należy przedłożyć dokumenty do ARiMR? - napisał do "Tygodnika Poradnika Rolniczego" jeden z naszych czytelników. Rolnik zastanawia się, komu przypadną płatności bezpośrednie.

Odpowiedzi na postawione przez naszego czytelnika pytanie udziela prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń.

Wykładnia prawa o płatnościach bezpośrednich

Kwestia została uregulowana w ustawie z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Artykuł 26 wskazuje, że w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, rozumianego jako sprzedaż, dzierżawa lub jakikolwiek inny podobny rodzaj transakcji, płatności bezpośrednie, o które ubiega się przekazujący, są przyznawane przejmującemu, jeżeli:
  • przekazanie zostało dokonane nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym złożono wniosek o przyznanie tych płatności,
  • spełnia on warunki do przyznania danej płatności, z tym że w przypadku gdy przekazu...
Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. maj 2023 16:09