Czy czynsze dzierżawne do KOWR spadną o 30 procent?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorKOWR

Czy czynsze dzierżawne do KOWR spadną o 30 procent?

11.03.2024., 10:30h
KRIR domaga się obniżenia czynszów dzierżawnych wpłacanych do KOWR. Zdaniem rolników, zapotrzebowanie na ziemię jest wysokie, a stawki za jej użytkowanie zdecydowanie przewyższają możliwości finansowe dzierżawców. O ile miałyby zostać zmniejszone czynsze?

Rolnicy: w Polsce jest mało ziemi rolniczej

Dolnośląska Izba Rolnicza we wniosku złożonym do Krajowej Rady Izb Rolniczych zaapelowała o podjęcie działań mających na celu obniżenie czynszów dzierżawnych, które rolnicy płacą za ziemię dzierżawioną od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Teraz KRIR wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Czesława Siekierskiego. Jak wskazują członkowie izby, w Polsce od dawna widoczny jest brak dostępności ziemi rolniczej, dlatego koszt zakupu oraz jej dzierżawy z KOWR nieustannie wzrasta. Pomimo tego, nie spada zainteresowanie zarówno dzierżawą, jak i zakupem ziemi rolnej z KOWR. Aktualnie sytuacja, w której znajdują się rolnicy, jest trudna, a wysokie stawki czynszu i niskie ceny pszenicy dodatkowo pogłębiają już istniejące zadłużenia.

Rolnicy chcą obniżenia czynszów z KOWR o 30%

Jak wynika z pisma, rolnicy domagają się obniżenia czynszów dzierżawnych wpłacanych przez rolników do KOWR w odniesieniu do aktualnych stawek o 30%. Dodatkowo wnioskodawcy proszą o uwzględnienie trudności występujących na poszczególnych rynkach oraz skutków wojny w Ukrainie.

Ile wynosił czynsz dzierżawny KOW w 2023?

Z informacji, które uzyskaliśmy w drugiej połowie stycznia 2024 r., wynika, że średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych z KOWR w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. wyniosła 13,1 dt pszenicy/ha., o czym pisaliśmy w artykule pt. „Dzierżawa ziemi od KOWR: ile wyniesie czynsz dzierżawny za I półrocze 2024 roku?”. Jej wysokość została wyliczona na podstawie zawartych 2 603 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 23 431 ha gruntów.

Najwięcej za ziemię dzierżawną zapłacili rolnicy w województwach:

  • wielkopolskim – 22, 8 dt/ha,
  • opolskim – 19,5 dt/ha,
  • świętokrzyskim – 17,9 dt/ha.

Rolnicy postulują o zmniejszenie czynszów dzierżawnych z KOWR

Postulat rolników z Dolnego Śląska o obniżenie czynszów dzierżawnych płaconych do KOWR o 30% nie jest pierwszym, który został wysunięty przez dzierżawców. Niespełna trzy tygodnie temu gospodarze zrzeszeni w Komitecie Protestacyjnym Rolników Województwa Dolnośląskiego zaproponowali oddziałom terenowym KOWR umorzenie czynszu dzierżawnego albo rozliczenie pszenicą, o czym pisaliśmy w artykule pt. „Wysokie czynsze za dzierżawę ziemi z KOWR uderzają w rolników. "Możemy zapłacić, ale tylko ziarnem".

Również rolnicy z województwa wielkopolskiego zaapelowali do KOWR o ponowną analizę sposobu wyliczania czynszu, która została znowelizowana od 1 stycznia br. Wnioskodawcy domagali się wykluczenia z okresu referencyjnego ustalonego na 11 kwartałów okresów, kiedy to ceny pszenicy były pod wpływem incydentalnych, niezwiązanych z normalnymi warunkami podaży i popytu zjawiskami o charakterze siły wyższej, o czym pisaliśmy w artykule pt. „Rolnicy zapłacą mniej za państwową ziemię rolną? Propozycja zmian w naliczaniu czynszów”.

image
KOWR

Ile państwowej ziemi rolnej trafiło w ręce księży i Kościoła?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KRIR, TPR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2024 00:54