StoryEditorPORADY PRAWNE

Czy żona rolnika dostanie zwrot akcyzy za paliwo rolnicze po śmierci męża?

02.06.2023., 10:00h
Alicja MorozAlicja Moroz
Byliśmy z mężem współwłaścicielami gospodarstwa. Mąż zginął w wypadku w grudniu ubiegłego roku. W lutym br. złożyłam wniosek o zwrot akcyzy. Faktury za paliwo do śmierci męża były wystawiane na niego. Kupiłam paliwo na siebie dopiero w styczniu. Wójt przyznał mi zwrot podatku tylko za nie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało decyzję wójta. Czy jest sens dalej się odwoływać?

Czy warto odwoływać się od decyzji wójta do WSA?

Na pewno warto spróbować i powołać się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 14 czerwca 2017 r. (sygn. akt: I SA/Ol 320/17). Zgodnie z art.  3 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Z artykułu dowiesz się:

  • Czy jeden z małżonków może złożyć wniosek o zwrot akcyzy w imieniu drugiego?
  • Czy każdy z małżonków pozostający we wspólności majątkowej uprawniony jest do zwrotu akcyzy?

Czy każdy z małżonków pozostający we wspólności majątkowej uprawniony jest do zwrotu akcyzy?

WSA w Olsztynie podkreślił, że ...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. wrzesień 2023 07:28