StoryEditorPORADY PRAWNE

Jaka kara grozi za brak ubezpieczenia OC rolników czy OC pojazdu?

04.06.2023., 14:30h
dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAMdr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
Jakie są konsekwencje braku zapłaty ubezpieczenia obowiązkowego? Po jakim czasie przedawniają się roszczenia z tytułu opłaty ubezpieczenia obowiązkowego? Czy można wnosić o umorzenie opłaty w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie z uwagi na chorobę i trudną sytuację materialną?

Jaka grozi kara za brak ważnego ubezpieczenia OC pojazdu rolniczego?

Artykuł 88 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) wskazuje, że osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, musi wnieść opłatę. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym zależy od tego, jakie jest to ubezpieczenie. I tak: za brak OC za samo­chody osobowe kara wynosi równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast za samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Za brak polisy ubezpieczenia OC rolników kara wynosi równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei za nieposiadanie ubezpieczenia budynków rolniczych – równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia.

Z artykułu dowiesz się:

  • Kiedy przedawniają się roszczenia z tytułu opłaty ubezpieczenia OC?
  • Komu wolno sprawdzić, czy rolnik posiada polisę OC na pojazdy rolnicze?
  • Jaka grozi kara za brak ważnego ubezpieczenia OC pojaz...
Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. wrzesień 2023 13:21