StoryEditorCeny rolnicze

Ceny nawozów azotowych szaleją! Dlaczego?

02.03.2021., 15:03h
Izby rolnicze zwracają uwagę na szybki wzrost cen nawozów, zwłaszcza tych azotów tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu. Jak te podwyżki tłumacz władze Grupy Azoty?
Prezes Grupy Azoty wystosował odpowiedź na prośbę Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. słabej dostępności i wysokiej ceny na polskim rynku nawozów azotowych, których producentem jest Grupa Azoty.

Z czego wynika cena nawozów w Polsce?

Stosowanie nawozów jest ważnym elementem utrzymania odpowiedniego potencjału produkcyjnego gleby, dzięki czemu  zapewnione są wysokie, dobre jakościowo plony. W swoim oświadczeniu prezes Grupy Azoty przedstawił wszystkie czynniki jakie mają wpływ na dostępność i cenę nawozów na rynku krajowym.

W Polsce nawozy mineralne są podstawowym elementem polityki produkcji żywności, a polski rynek nawozów jest trzecim w UE, po francuskim i niemieckim, pod względem ich zużycia.  W Polsce wg danych ARMiR jest 1,3 mln gospodarstw, ale dominują małe i średnie gospodarstwa. Dlatego, aby trafić ze swoimi produktami do każdego rolnika, Grupa Azoty oparła ich sprzedaż na sieci Autoryzowanych Dystrybutorów. Dzięki wspomnianej sieci i stosowanej polityce cenowej spółka jest w stanie zapewnić ciągłość produkcji na poziomie 3,5 mln ton nawozów (azotowych i wieloskładnikowych)  rocznie w 5 zakładach, zlokalizowanych w Tarnowie, Policach, Puławach, Kędzierzynie i Gdańsku.

Z czego wynika cena nawozów azotowych w Polsce?

Jak podaje w swoim oświadczeniu prezes Grupy Azotów ceny nawozów w Polsce zależą od:
  • ceny surowców (gaz ziemny, amoniak - dla nawozów azotowych; sól potasowa, fosforyty, siarka - dla nawozów wieloskładnikowych),
  • ceny nawozów na największych rynkach europejskich – Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Rosja oraz światowych Egipt, Maroko, USA, Bazylia, Chiny, Indie,
  • zachowania importerów na rynku krajowym,
  • ceny podstawowych płodów rolnych pszenicy, kukurydzy, rzepaku w stosunku do ceny nawozów.

Cena gazu ziemnego w Polsce jest najwyższa w UE

Na koszty produkcji największy wpływ na wysoka cena gazu ziemnego w Polsce, nawet 2-3 razy wyższa w porównaniu do cen w pozostałych krajach Unii Europejskiej, a  która stanowi w zależności od typu nawozów nawet  50-70% całych kosztów ich produkcji.

Tak jak większość europejskich producentów nawozów mineralnych Grupa Azoty jest uzależniona jest od Importu gazu, fosforytów, soli potasowej.

Duży wpływ na konkurencyjność surowców potrzebnych do produkcji nawozów mają duże koszty uprawnień do emisji CO2. Cena emisja CO2 jest związana z działaniem i mniejszą dostępnością wskaźnika redukcji wolumenów samych usprawnień oraz zniesieniem barier na rynku praw do emisji EU ETS. Niestety koszty te będą w przyszłości nadal rosły, a ostatecznie będą wpływać na koszty produkcji amoniaku i koszty energii.

Spółka musi także na bieżąco śledzić sytuację  na rynku płodów rolnych, np. cen pszenicy konsumpcyjnej i analizować ich ceny w stosunku do ceny nawozów. Obrazowo mówiąc należy przewidzieć za ile kg sprzedanej pszenicy może rolnik kupić 1 kg czystego azotu przypadającego na nawóz.

Dobre zaplanowanie zapotrzebowania jest kluczem dla dostępności

Kolejnym czynnikiem jest sezonowość stosowania danych nawozów w ujęciu rocznym. Dlatego istotne dla Grupy jest dobre zaplanowanie kalendarza agrotechnicznego i zapotrzebowanie na nawozy przez rolników, najlepiej w kilku transzach, tak aby móc się pod plany producentów rolnych ze swoją ofertą dostosować. Takie zaplanowane działanie pozwala na:
  • minimalizację skutków zmian zachodzących na rynku (chociaż czasami nie da się tego uniknąć);
  • lepszą terminowość i dostępność nawozów.
Zawirowania związane z dostępnością i wzrostem cen są od kilku lat są obserwowane np. w przypadku mocznika w okresie wiosennym. Dlaczego? Wpływ  na nie mają zarówno popyt na rynkach światowych, jak i zbliżające się terminy aplikacji środków.

Prezes Grupy Azoty podkreśla, że działalność spółki oparta jest na dbaniu o potrzeby klienta zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Działania te wynikają także z potrzeby zadbania o  interes akcjonariuszy spółki i wszystkich interesariuszy GA, aby zachować kompromis bizensowo-społeczny.
 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
Zdjęcie: Pixabay

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. wrzesień 2023 23:25