Archiwum redakcjiArchiwum redakcji
StoryEditorGlifosat

Glifosat zostaje na dłużej! Do kiedy będzie przedłużona rejestracja?

21.09.2023., 12:00h
Na 22 września 2023 r. Komisja Europejska zaplanowała oficjalną publikację planów odnośnie do zatwierdzenia glifosatu. Jak wynika z informacji opublikowanych przez TopAgrar.com, glifosat może zostać zatwierdzony na kolejne 10 lat, czyli do roku 2033.

Jak wygląda sytuacja zatwierdzania glifosatu?

Państwa członkowskie Unii Europejskiej domagają się zatwierdzenia pozwolenia użytkowania glifosatu na kolejne lata. Obecne pozwolenie na użytkowanie glifosatu w Polsce wygaśnie 15 grudnia 2023 r. Do tej pory KE nie przekazywała żadnych informacji, na których podstawie rolnicy mogliby wnioskować, kiedy zapadnie decyzja odnośnie do legislacji glifosatu. Wiadomo było, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie był w stanie zidentyfikować obszarów problematycznych dających przesłanki do niezatwierdzenia środka. Po opublikowaniu wyników badań KE podjęła decyzję o tym, że przychyli się do ponownego zatwierdzenia glifosatu. W związku z tym w piątek 22 września br. w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz KE przedstawi swoje propozycje, a jeśli państwa członkowskie UE się z nimi zgodzą, będą mogły głosować za proponowanym rozporządzeniem jeszcze w październiku.

Głosowanie przesądzi o zatwierdzeniu glifosatu

Głosowanie, które zostanie przeprowadzone wśród państwa członkowski UE, będzie stanowiło podstawę dla KE do zatwierdzenia lub niezatwierdzenia glifosatu.

KE będzie miała możliwość wydania zezwolenia na stosowanie glifosatu w momencie, w którym większość kwalifikowana opowie się za lub przeciw ponownemu wydaniu zezwolenia. O większości kwalifikowanej można mówić w momencie, w którym 55% państw członkowskich, reprezentujących minimum 65% populacji UE opowie się za lub przeciw wnioskowi KE.

Niemiecka partia „Zielonych” przeciwna zezwoleniu na glifosat?

Z informacji opublikowanych przez niemiecki Top Agrar wynika, że partia „Zielonych” jest przeciwna przychylności KE do przedłużenia pozwolenia na glifosat. Zdaniem działaczy partyjnych, KE ma narażać zdrowie milionów obywateli UE na ryzyko przez następne 10 lat.

– Odnowione i dłuższe zatwierdzenie glifosatu stoi w jaskrawym kontraście z unijną zasadą ostrożności, która ma na celu ochronę konsumentów – powiedziała jedna z przedstawicielek partii „Zielonych”.

KRiRW jest za zatwierdzeniem glifosatu

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim w przeciwieństwie do partii „Zielonych” opowiedział się za zatwierdzeniem użytkowania glifosatu i wyraził zadowolenie z dokładnie przeprowadzonych badań.

Przeczytaj również:Czy rolnicy będą mogli dalej używać glifosatu? Decyzja już wkrótce

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: TAP.com

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
10. grudzień 2023 03:30