StoryEditorWiadomości rolnicze

Austria i Estonia z największym udziałem upraw ekologicznych. A jak wypada Polska?

04.03.2022., 12:03h
W Europie z roku na rok coraz bardziej popularna staje się ekologiczna produkcja rolna. Unia Europejska dąży do tego, by do 2030 roku 25% upraw na terenie wspólnoty stanowiły uprawy ekologiczne. Na terenie niektórych krajów taki procent został już osiągnięty lub niewiele do tego brakuje. Jak na tym tle wygląda sytuacja w Polsce?

Gdzie jest najwięcej gospodarstw ekologicznych?

Fascynacja żywnością wyprodukowaną w warunkach przemysłowych już minęła. Współczesny konsument coraz chętniej sięga po produkty, które powstały jak najbardziej naturalnie i ekologicznie. Odpowiedzią na ten trend są gospodarstwa ekologiczne, których liczba rośnie z roku na rok. W 2020 roku powierzchnia upraw ekologicznych w Europie stanowiła 9,1% całkowitej powierzchni użytków rolnych. 

Z badań Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostatu) wynika, że krajem, w którym funkcjonuje najwięcej gospodarstw z uprawami ekologicznymi, jest Austria. Odsetek takich gospodarstw wynosi tam 25%. Na drugim miejscu ulokowała się Estonia – 22%, a na trzecim Szwecja – 20%. Wynik powyżej 10% osiągnęły także: 

 • Włochy - 16% 
 • Czechy – 15%
 • Łotwa - 14%
 • Finlandia – 13%
 • Słowacja - 12% 
 • Dania – 12%
 • Słowenia - 11% 

Polska nie goni liderów uprawy ekologicznej

Jak podaje Eurostat, udział użytków rolnych wykorzystywanych pod rolnictwo ekologiczne wzrósł w latach 2012-2020 we wszystkich państwach członkowskich UE z wyjątkiem Polski. Polska co prawda nie zamyka stawki – gorsze wyniki osiągnęły Malta, Irlandia, Bułgaria i Rumunia – ale wynik poniżej 5% jest stosunkowo niski. 

W połowie ubiegłego roku Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informował, że w 2020 r. w Polsce funkcjonowały 20 274 gospodarstwa ekologiczne. Nie zaobserwowano jednak stałego trendu: w stosunku do 2018 roku było ich o 3,4% mniej, ale za to wobec liczby gospodarstw ekologicznych z 2019 roku odnotowano wzrost o 100 (0,6%)

ŚODR raportował, że zmiany na rynku doprowadzają do koncentracji produkcji i likwidacji mniejszych gospodarstw. 

Gdzie w Polsce jest najwięcej ekologicznych upraw? 

Według danych ŚODR, w 2020 roku w Polsce najwięcej gospodarstw ekologicznych funkcjonowało w województwach:

 • warmińsko-mazurskim (3241);
 • podlaskim (2906);
 • mazowieckim (2179);
 • zachodniopomorskim (2149). 

Najmniej, bo tylko 62 takie gospodarstwa, znajduje się w województwie opolskim. Te są jednak największe: w 2020 r. ekologiczne uprawy w opolskim liczyły średnio 53,6 ha. Średnia powierzchnia ekologicznej produkcji rolnej w Polsce w tym samym roku wyniosła 27,41 ha.

Źródło danych: Eurostat, ŚODR 

Z.Ć. 

Fot. Pixabay 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. listopad 2023 22:03