Wilki urządziły rzeź w stadzie owiec pod Kłodzkiem. ”Żadne zabezpieczenia nie pomagają”Canva
StoryEditorszkody łowieckie

Wilki urządziły rzeź w stadzie owiec pod Kłodzkiem. "Żadne zabezpieczenia nie pomagają"

14.06.2024., 12:30h
Dolny Śląsk stał się areną dramatycznych wydarzeń związanych z atakami wilków na zwierzęta gospodarskie. Doniesienia z okolic Kłodzka i Wałbrzycha są porażające.

Dolny Śląsk. Wilki atakują zwierzynę hodowlaną

W ostatnich tygodniach doszło do kilku drastycznych ataków wilków. W miejscowości Radochów w okolicach Kłodzka wilki zabiły 14 owiec, w tym matek i ciężarnych samic. Atak ten miał miejsce na pastwisku, które było zabezpieczone siatką pod prądem. Rolnik znalazł na miejscu makabryczny widok: rozszarpane zwłoki owiec oraz liczne ranne zwierzęta.

Podobne dramatyczne sceny miały miejsce w Jaszkowej Dolnej, gdzie wilki w kilku atakach zabiły całe stado 30 owiec. W Złotym Stoku odnotowano przypadki zagryzienia koni, a w Czarnym Borze koło Wałbrzycha wilki niemalże wytępiły populację muflonów.

image
Uprawa

Mszyce w zbożach: jakie szkody wyrządzają?

Zabezpieczenia nie działają. Rolnicy chcą zmian w przepisach

Gospodarze nie są zadowoleni. Zabezpieczenia, takie jak wysokie ogrodzenia i siatki pod prądem, okazują się nieskuteczne wobec zdeterminowanych drapieżników. Rolnicy żądają wraz z Izbą Rolniczą monitorowania populacji wilczych gromad i zmian w przepisach prawnych, które są ich zdaniem przestarzałe i nieskuteczne.

Izba rolnicza interweniuje

W dniu 29 maja 2024 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) podjął kroki w odpowiedzi na te dramatyczne wydarzenia.

KRIR wnioskuje o wprowadzenie uregulowań prawnych dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych i u zwierząt gospodarskich przez dziko żyjące zwierzęta i ptactwo podlegające ochronie. Obecnie rolnicy, którzy doświadczają szkód wyrządzanych przez takie zwierzęta, nie mają możliwości ubiegania się o odszkodowania, co pogłębia ich trudną sytuację finansową.

image
Apel rolników o zmianę prawa

Dzika zwierzyna rujnuje rolników, ale uzyskanie odszkodowania graniczy z cudem

KRIR proponuje ustanowienie limitów populacyjnych dla poszczególnych gatunków dziko żyjących zwierząt i ptaków będących pod ochroną. Taki krok miałby na celu skuteczniejszą kontrolę ich liczebności przy jednoczesnym poszanowaniu zasad ochrony przyrody.

Model ten powinien obejmować jasne i przejrzyste kryteria oceny oraz procedury szacowania szkód, co zapewni sprawiedliwe i adekwatne rekompensaty dla poszkodowanych rolników. KRIR podkreśla, że brak skutecznej kontroli populacji dziko żyjących zwierząt prowadzi do znaczących strat w rolnictwie, które pozostają bez rekompensaty.

Michał Czubak

fot. Canva

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 19:47