A tractor plowing a field in the countryside of North Yorkshire in the United Kingdom.
StoryEditorWiadomości rolnicze

Każdego dnia znika aż 800 gospodarstw rolnych!

13.12.2022., 20:12h
W całej Unii Europejskiej przez ostatnie 10 lat zlikwidowanych zostało aż 3 mln gospodarstw rolnych! Dlaczego rolnicy rezygnują z działalności rolniczej? Czy przez to grozi nam zachwianie bezpieczeństwa żywnościowego?
W dniach od 30 do 2 grudnia 2022 r. odbyła się sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli, podczas której przedstawione zostały dane z nieujawnionego dotychczas raportu unijnego powszechnych spisów rolnych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Z informacji przekazanych przez komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego jasno wynika, że trend na likwidację gospodarstw trwa w najlepsze.

Gospodarstwa rolne znikają jedno za drugim

Z danych przedstawionych przez komisarza Wojciechowskiego wynika, że w całej UE w okresie od 2010 do 2020 r. z mapy gospodarstw rolnych zniknęło ich 3 mln. Dziś z 12 mln sprzed ponad 10 lat mamy 9 mln gospodarstw rolnych, co oznacza, że każdego dnia znika 800 gospodarstw.

Dlaczego gospodarstw rolnych jest coraz mniej?

Zdaniem Wojciechowskiego istotnym powodem, dla którego liczba gospodarstw rolnych na wsi zmniejsza się, jest zachodzące zjawisko depopulacji, czyli dowolnego zmniejszania liczebności ludzi oraz niski wskaźnik wymiany pokoleniowej. Nie bez znaczenia są również wpływające na decyzje młodych ludzi czynniki ekonomiczne.

— Dziś młodzi ludzie nie chcą przejmować gospodarstw, ponieważ postrzegają rolnictwo jako zajęcie, niosące ze sobą bardzo duże ryzyko ekonomiczne — przyznał Wojciechowski.

Gospodarze coraz starsi, a młodych nie widać

Malejący wskaźnik liczebności gospodarstw wpływa na zmianę średniej wieku europejskiego rolnika, który wzrasta.

– Jednocześnie średni wiek europejskiego rolnika wzrósł z 55 do 57 lat, a co trzeci spośród nich ma ponad 65 lat – tłumaczył Wojciechowski, uświadamiając, że polska wieś się starzeje.

Czy grozi nam zachwianie bezpieczeństwa żywnościowego?

Jak się okazuje, znaczący spadek liczby gospodarstw rolnych na terenie UE przyczynił się do zmniejszenia produkcji zwierzęcej o 7% w stosunku do 2010 r., natomiast o 1% zmalała liczba pól uprawnych, co stanowi 1,5 mln hektarów nieuprawianych przez rolników. Wynikające z przeprowadzonych analiz dane nie świadczą o rozwoju rolnictwa, jednak, jak zapewnił komisarz Wojciechowski, nie stwarzają powodów do obaw przed zachwianiem bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. Wartość eksportu żywności z UE wynosi 184 mld rocznie, co sytuuje państwa członkowskie na miejscu pierwszym wśród światowych eksporterów żywności. Wskazana pozycja UE gwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe.

oprac. Justyna Czupryniak, fot. envato.com

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. wrzesień 2023 08:28