StoryEditorPorady prawne

Kiedy były współmałżonek może starać się o spłatę ze wspólnego majątku?

01.10.2020., 13:10h
Otrzymałam od rodziców gospodarstwo rolne, które prowadzę. Były mąż był ubezpieczony w KRUS, ale rzadko w gospodarstwie pracował. Nadużywał alkoholu i dodatkowo miał problemy z prawem, co przejawiało się agresją względem rodziny. W trakcie małżeństwa zakupiłam maszyny i wiele innych rzeczy do gospodarstwa. Obecnie były mąż żąda ode mnie w sądzie spłaty za majątek nabyty w czasie małżeństwa, mimo że nie przyczynił się do jego powiększenia. Czy jest to zgodne z przepisami?

Kto ma jakie prawa do majątku wspólnego?

Według art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Istotny jest § 2, wskazujący, że jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Czy możliwy jest nierówny podział majątku?

W postanowieniu z 11 czerwca 2019 r. Sąd Najwyższy – Izba Cywilna (sygn. akt: CSK 782/18) orzekł, że „drugą konieczną przesłanką dopuszczalności ustalenia nierównych udziałów jest wykazanie, że za takim rozstrzygnięciem przemawiają ważne powody oceniane przez wzgląd na zasady współżycia społecznego.

Otrzymanie przez jednego z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do której powstania się nie przyczynił, pozostawałoby w sprzeczności z tymi zasadami”. Zdaniem sądu, nie jest możliwe zdefiniowanie pojęcia ważnych powodów. O tym, co się do nich zalicza w konkretnej sprawie, decyduje całokształt okoliczności.

Według sądu ważnym powodem jest w szczególności naganne po...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. wrzesień 2023 08:14