StoryEditorWiadomości rolnicze

Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy znaleźć pracę?

09.03.2022., 14:03h
Wielu uchodźców z Ukrainy deklaruje, że chce jak najszybciej podjąć pracę w Polsce. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy. W jaki sposób możemy wesprzeć uchodźców w poszukiwaniu zatrudnienia?

Urzędy pracy oferują pomoc swoich doradców

Zatrudnieni w urzędach pracy doradcy zawodowi są gotowi pomagać uchodźcom z Ukrainy przy poszukiwaniu pracy. Pierwszym etapem dla osoby, która chce szybko znaleźć zatrudnienie, powinien zatem być kontakt z urzędem pracy lub infolinią Zielona Linia pod numerem 19524. 

Do kontaktu z doradcą zawodowym nie jest wymagana rejestracja w urzędzie pracy. Osoba, która zgłosi się do PUP lub WUP, może skorzystać z porady doradcy klienta, który w rozmowie postara się ustalić kwestie takie, jak kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, możliwości podjęcia pracy, oczekiwania wobec niej itp. To podstawowe informacje, które przydadzą się przy poszukiwaniu zatrudnienia.

Poszukiwanie pracy przez internet

Poszukujące pracy osoby nie muszą zaczynać od zgłoszenia się do urzędu pracy. Pierwszym krokiem może być samodzielne zapoznanie się z ofertami. Strony w języku ukraińskim oferują już Publiczna Służba Zatrudnienia oraz Centralna Baza Ofert Pracy. Ogłoszenia można także przeglądać w aplikacji mobilnej ePraca. MRiPS informuje, że codziennie w bazie dostępnych jest ok. 70 tys. wolnych miejsc pracy. 

Uchodźcy, którzy potrzebują wsparcia profesjonalistów przy poszukiwaniu zatrudnienia, po zgłoszeniu się do urzędu pracy mogą poprosić o to, by doradca klienta przeszukał internetowe bazy i przedstawił konkretne propozycje. Doradcy pomagają także w nauce poruszania się po bezpłatnych serwisach z ofertami pracy oraz udzielają informacji o możliwości uzyskania pomocy od innych instytucji, jeśli klient wyrazi zainteresowanie tymi kwestiami. 

Pracodawca też może liczyć na wsparcie 

7 marca rząd przyjął specustawę w sprawie uchodźców wojennych z Ukrainy. Przepisy, które mają usprawnić przyjmowanie do pracy osób z Ukrainy, w dalszym ciągu mogą jednak być zmieniane w ciągu najbliższych miesięcy, by dostosowywać je do dynamicznej sytuacji. Doradcy w urzędach pracy pozostają na bieżąco z obowiązującymi wytycznymi i udzielają wsparcia w tym zakresie. Co ważne, o wskazówki np. z zakresu legalizacji zatrudnienia obcokrajowca, prosić mogą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. 

Doradztwo zawodowe i przebranżowienie 

Łączenie pracowników i pracodawców to nie jedyne zadanie urzędów pracy. Prowadzą one także wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego i przebranżowienia. Wsparciem tym objęte zostały również osoby z Ukrainy. 

Jak informuje MRiPS, obywatele Ukrainy mogą otrzymać wsparcie w: 

  • wyborze odpowiedniego zawodu,
  • zmianie kwalifikacji,
  • podjęciu pracy,
  • zbadaniu swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej.

Rejestracja w UP możliwa na zasadach obowiązujących Polaków 

Specustawa z 7 marca określa, że uchodźcy z Ukrainy mogą rejestrować się w urzędach pracy i poszukiwać zatrudnienia na zasadach, które obowiązują obywateli Polski. Po uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, cudzoziemiec będzie miał dostęp do wielu form pomocy, wśród których wyróżniono między innymi:

  • szkolenia zawodowe,
  • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
  • refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),
  • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
  • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.
Z.Ć.
fot. Pixabay
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. wrzesień 2023 22:50