StoryEditorWiadomości

Wszystko o dzierżawie, zakupie i przekazywaniu gruntów rolnych. Weź udział w webinarium

05.01.2022., 07:01h
Już 14 stycznia 2022 r. „Tygodnik Poradnik Rolniczy” wraz z Zakładem Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizują konferencję pod tytułem „Dzierżawa, sprzedaż, darowizna i dziedziczenie nieruchomości rolnych”. Udział w webinarium jest bezpłatny po zarejestrowaniu się.

Konferencje, wykłady i debaty na temat obrotu gruntami rolnymi

Oprócz części wykładowej, z udziałem prawników-agrarystów, pracowników wiodących polskich uczelni wyższych a także praktyków, przewidziano debatę z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Krajowej Rady Izb Rolniczych, polityków oraz rolników. Debatę oraz wykład wprowadzający do konferencji poprowadzi prof. Aneta Suchoń, dobrze znana naszym Czytelnikom z dyżurów prawnika, współpracująca od lat z redakcją "Tygodnika".

Jakie są najczęstsze problemy rolników i jak im przeciwdziałać?

Nasi goście przedstawią rozwiązania problemów zgłaszanych bardzo często przez rolników, a dotyczących obrotu gruntami rolnymi. Dyskusja będzie toczyła się wokół dzierżawy gruntów rolnych w kontekście ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, obowiązków nabywców nieruchomości rolnych, czyli zarówno kupujących grunty rolne, jak i przejmujących gospodarstwa umową darowizny lub przez dziedziczenie. Poruszymy także zagadnienia związane z nabywaniem gruntów rolnych przez młodych rolników, przekazywania własności nieruchomości rolnych osobom bliskim oraz planowanych zmian regulacji prawnych.

Plan konferencji o obrocie ziemią rolną

Program konferencji wygląda następująco:

 • 11.00–11.20 Przywitanie gości oraz otwarcie konferencji

Sesja I

 • 11.20 -11.40 Wykład wprowadzający – "Nabycie własności nieruchomości rolnych będących przedmiotem dzierżawy oraz obowiązki nabywców nieruchomości rolnych, w tym osób bliskich zbywcy" – prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń,UAM Poznań;
 • 11.40 – 12.00 "Zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OWR na nabycie i zbycie nieruchomości rolnych" – Waldemar Micek, dyrektor Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego KOWR, radca prawny
 • 12.00 – 13.30 Panel dyskusyjny z udziałem:
  • Mariusza Drozdowskiego (z-ca dyrektora Departament Nieruchomości w MRiRW),
  • Waldemara Micka (dyrektor Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego KOWR),
  • przedstawiciela izb rolniczych,
  • przedstawiciela młodych rolników
  • moderatorka dyskusji – prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
 • 13.30–13.45 Przerwa kawowa

Sesja II

 • 13.45–14.05 "Zakres zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz inne istotne akty prawne związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości rolnych przez producentów rolnych" – dr Joanna Mikołajczyk, Uniwersytet Łódzki;
 • 14.05–14.25 "Producent rolny jako strona umowy notarialnej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości rolnej (gospodarstwa rolnego) – uwagi z praktyki w aspekcie definicji rolnika indywidualnego, gospodarstwa rolnego i rodzinnego" – dr hab. Paweł Blajer, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • 14.25–14.45 "Nabywanie i zbywanie nieruchomości rolnych przez małżonków oraz konsekwencje na tym tle wynikłe z ustania małżeństwa – uwagi z praktyki" – dr Patryk Bender, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • 14.45–15.05 "Prawo pierwokupu przysługujące KOWR – uwagi z praktyki istotne dla producentów rolnych" – dr hab. Przemysław Litwiniuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 15.05 – 15.20 – Przerwa kawowa
 • 15.20 – 15.40: "Prawo wykupu przysługujące KOWR– uwagi z praktyki istotne dla producentów rolnych" – prof. UwB dr hab. Jerzy Bieluk, Uniwersytet w Białymstoku
 • 15.40 – 16.00: "Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego a dziedziczenie nieruchomości rolnych i gospodarstw rolnych" – prof. UPH dr hab. Wojciech Gonet, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
 • 16.00 – 16.20: "Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego" – prof. UW dr hab. Paweł Wojciechowski, prof. UW dr hab. Adam Niewiadomski, Uniwersytet Warszawski;
 • 16.20 – 16.50: Pytania do prelegentów, dyskusja i zakończenie konferencji

Jak wziąć udział w webinarium o obrocie ziemią rolną?

Konferencja "Dzierżawa, sprzedaż, darowizna i dziedziczenie nieruchomości rolnych" będzie prowadzona online na platformie Zoom.

Żeby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się na stronie: konferencja.tygodnik-rolniczy.pl.

Magdalena Szymańska
fot. arch. red.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. wrzesień 2023 08:23