StoryEditorwiadomości

Muzeum w Szreniawie już teraz zaprasza wystawców na kwietniowy Jarmark Wielkanocny 2022

25.02.2022., 10:02h
Muzuem Rolnictwa w Szreniawie w kwietniu zaprasza do udziału w Jarmarku Wielkanocnym. Zainteresowani wystawcy mogą się zgłaszać już teraz. Co należy wiedzieć? Jakie są warunki zgłoszenia?

Jarmark Wielkanocny przypomina dawne polskie świąteczne tradycje

Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza zainteresowanych wystawców do zgłoszenia się do uczestnictwa w Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się 9-10 kwietnia 2022 roku, w godz. 11.00-17.00.

Jarmark Wielkanocny nawiązuje do tradycji jarmarków, które odbywały się dawniej przed ważnymi świętami. Jest to świetna okazja, aby poznać zwyczaje i wiosenne obrzędy ludowe związane z Wielkanocą czy zakupić wyroby rękodzielnicze oraz tradycyjne produkty spożywcze. Jarmark w Szreniawie to także okazja do przyjrzenia się pracy twórców ludowych z różnych rejonów Polski i nabycia ich wyrobów.

Udział w wydarzeniu jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych w każdym wieku. W programie są przewidziane występy artystyczne, konkursy dla publiczności oraz warsztaty. Będzie także możliwość zapoznania się ze zbiorami muzealnymi. W programie jest także przewidziana wystawa zabytkowego sprzętu gospodarstwa domowego pt. „Przedświąteczne porządki u dziadków”.

Kiedy ma się odbyć Jarmark Wielkanocny w Szreniawie?

Jednakże dla wystawców impreza jest czynna w godzinach 7.30 – 20.00, a dokładniej harmonogram przewiduje w godzinach:

 • 7.30 – 10.30 montaż stoiska,
 • 11.00 – 17.00 wystawa,
 • 17.30 – 20.00 demontaż stoiska.

Jak podaje Organizator, montaż stoiska jest możliwy także dzień wcześniej, czyli 8 kwietnia br. w godz. 10.00 – 16.00, ale po wcześniejszym uzgodnieniu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn epidemicznych.

Kto może wziąć udział w wydarzeniu? Co należy wiedzieć?

Organizator wymaga od zainteresowanych wystawców:

 • posiadanie ważnego Unijnego Certyfikatu Covid lub aktualnego negatywnego wyniku testu COVID-19 lub legitymujące się innymi dokumentami potwierdzającymi powyżej określone stany. Wymóg ten dotyczy także obsługi stoisk.
 • Przesłania prawidłowo wypełnionej kartę wystawcy z kopią dokumentu uprawniającego do opłaty zniżkowej w terminie do 4 kwietnia 2022 r. pocztą na adres: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki lub mailem: imprezy.widz@muzeum–szreniawa.pl

Co więcej, jak podaje regulamin imprezy: 

 • Organizator potwierdza pisemnie udział wystawcy w imprezie i wyznacza miejsce stoiska oraz wysokość opłaty za stoisko.
 • Do wjazdu/wejścia wystawcy oraz montażu stoiska na terenie Muzeum upoważnia: dowód opłaty za stoisko, pisemne potwierdzenie udziału w imprezie oraz okazanie Unijnego Certyfikatu Covid.
 • Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stanowiska musi być zgodny z obowiązującymi przepisami (w tym BGP, ppoż, organizatora, itd.).
 • Po zakończeniu imprezy należy dokładnie posprzątać po swoim stanowisku.

W jakich przypadkach nie trzeba płacić za stoisko, a kiedy jest to wymagane?

 • Muzeum nie pobiera opłat za stoisko od m.in. członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, niektórych stanowisk gastronomicznych.
 • Opłata 25 zł za dzień od stanowiska dotyczy wystawców posiadających zaświadczenia o współpracy z innymi instytucjami kultury działającymi na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Opłata 100 zł za dzień od osoby/firmy od innych wystawców za wyjątkiem stoisk gastronomicznych.

Więcej szczegółów jest dostępnych w regulaminie. 

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Fot. Fb Muzeum Rolnictwa w Szreniawie

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 15:38