StoryEditorOSP

Pracy, sprzętu oraz ludzi strażakom z OSP Szulmierz nie brakuje

15.03.2023., 12:03h
Odnotowują średnio 40 wyjazdów rocznie, więc pracy w terenie im nie brakuje. Na szczęście strażaków również, a także niezłego sprzętu. Mowa tu o jednostce OSP Szulmierz w powiecie ciechanowskim, w gminie Regmin.

Jak powstało OSP Szulmierz?

OSP Szulmierz powołano do życia w 1926 r. z inicjatywy miejscowych członków kółka rolniczego. W skład pierwszego zarządu wybrano: prezesa Jana Bojanowskiego – dziedzica majątku w Lipie, naczelnika Jana Żmijewskiego – nauczyciela miejscowej szkoły, zastępcę naczelnika Stanisława Jankowskiego – rolnika oraz skarbnika Franciszka Różnieckiego – rolnika.

Opiekunem OSP był instruktor Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie Franciszek Truchliński. Organizacja liczyła wówczas 19 członków. Dzięki zaangażowaniu wszystkich mieszkańców w październiku 1926 roku oddano do użytku remizę. W 1927 roku dh Jan Bojanowski zrzekł się funkcji prezesa, zastąpił go dh Kazimierz Załuski – dziedzic z Szulmierza.

W okresie międzywojennym z Warszawy sprowadzono sikawkę, jeden odcinek węża ssawnego i 50 mb węża tłocznego, 15 kasków, 15 pasów i 15 toporów. Jednostka krzewiła szeroką działalność kulturalną, dała się poznać podczas przedstawień w okolicznych wsiach. Pod koniec okresu międzywojennego OSP posiadała wóz bojowy, do którego w razie potrzeby zaprzęgano cztery konie przydzielone z majątku, sikawkę ręczną oraz beczkę 200 litrów do dowożenia wody.

W okresie okupacji zniszczono wóz bojowy, wywieziono sikawkę. Remiza służy okupantowi za magazyn, warsztat remontowy. Pod koniec wojny remiza stanowiła składowisko bomb, granatów i kul armatnich. W okresie powojennym społeczność wsi powróciła do aktywności. Ponownie nawiązana została współpraca z Komendą Powiatową w Ciechanowie. W 1955 r. powstała Gromadzka Rada Narodowa w Szulmierzu, która czynnie angażowała się w pracę jednostki. Odnaleziono porzuconą sikawkę, wyremontowano beczkę, otrzymano motopompę M-200. W 1958 r. zapada decyzja budowy „Domu Strażaka”.

W 1970 roku na wyposażenie trafił pierwszy samochód bojowy marki Żuk. W 1991 roku otrzymano samochód pożarniczy Jelcz Hydromil.

Od 1999 roku jednostka wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Przynależność jednostki do KSRG, to między innymi szansa na zdobycie kolejnego sprzętu, a więc dalszy rozwój. Obecny wóz bojowy to średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.290 przekazany w 2019 roku po wieloletnich staraniach. Inicjatywa została zrealizowana przy dużym zaangażowaniu druha naszej jednostki Rafała Romanowskiego, posła na Sejm, a zarazem wiceministra rolnictwa, Marioli Kołakowskiej – wójta gminy Regimin oraz komendanta powiatowego PSP w Ciechanowie mł. bryg. Jarosława Nowosielskiego – opowiada dh Marcin Sobecki – naczelnik jednostki.

Samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.290 - będący na wyposażeniu OSP Szulmierz, zdjęcie archiwum OSP
  • Samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.290 - będący na wyposażeniu OSP Szulmierz

Nowy sztandar dla jednostki w Szulmierzu

Wiedzą to dobrze druhowie z OSP w Szulmierzu. W szeregi obecnie wchodzi 48 druhów. Oprócz wozu bojowego MAN, mają do dyspozycji samochód techniczny Peugot Boxer oraz całą gamę specjalistycznego sprzętu i remizę z dobrym zapleczem.

18 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość nadania nowego sztandaru naszej jednostki – relacjonuje dh Grzegorz Liszewski, który pełni funkcję kronikarza. Poprzedni pochodził z okresu PRL, a dokładniej z 1976 roku, nadany z okazji jubileuszu 50-lecia OSP.

Nowy sztandar jest symbolem przesłania Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, będzie towarzyszył druhom mojej macierzystej jednostki we wszystkich ważnych uroczystościach kościelnych i państwowych podkreślając budowanie wspólnoty – mówi sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa Rafał Romanowski.

Uroczystość nadania nowego sztandaru odbyła się w czerwcu 2022 roku

  • Uroczystość nadania nowego sztandaru odbyła się w czerwcu 2022 roku
Uroczystość odnowienia sztandaru
  • Uroczystość odnowienia sztandaru

Na walne zebranie OSP Szulmierz przybyło wielu gości

Skład zarządu wybranego w 2021 stanowią: prezes Marcin Grabowski, naczelnik Marcin Sobecki, zastępca naczelnika Wojciech Andrzejczak, sekretarz Weronika Stempska, skarbnik Dionizy Wrzyszcz, gospodarz Robert Kobyłecki, kronikarz Grzegorz Liszewski.

28 stycznia 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Szulmierz. Po wysłuchaniu sprawozdań komisji uchwał i wniosków walnego zebrania zostało udzielone absolutorium zarządowi ochotniczej straży pożarnej za rok sprawozdawczy 2022. Obradom przysłuchiwali się licznie przybyli goście, wśród których znaleźli się m.in. dh Rafał Romanowski – poseł na Sejm RP, prezes zarządu oddziału gminnego – dh Wiesław Dziubiński, mł. kpt. Piotr Oleszczuk – Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie. Spotkanie było czasem rozmów na temat uczestnictwa druhów z lokalnej jednostki w wielu akcjach i działaniach ratowniczych.

 Druhowie OSP Szulmierz wraz z zaproszonymi gośćmi podczas walnego zebrania 28.01.br

  •  Druhowie OSP Szulmierz wraz z zaproszonymi gośćmi podczas walnego zebrania 28.01.br
Druh Rafał Romanowski otrzymał miniaturę wozu strażackiego
  • Druh Rafał Romanowski otrzymał miniaturę wozu strażackiego
 Druhowie OSP Szulmierz z promesami wsparcia
  • Druhowie OSP Szulmierz z promesami wsparcia

Rajd rowerowy z tradycjami po okolicy

Jednostka bierze czynny udział w organizacji festynów oraz wydarzeń.

Od 20 lat odbywa się rajd rowerowy im. Andrzeja Jankowskiego na trasie Szulmierz-Lipa-Koziczyn-Szulmierz (ok. 7 km). Uczestnicy rywalizują w nim o puchar Wójta Gminy Regimin. Zwycięscy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz puchary. Wśród uczestników losowane są rowery i inne cenne nagrody. Na koniec organizatorzy zapewniają gorące przekąski, napoje oraz animacje dla najmłodszych.

Kolejną z akcji krzewienia postaw sportowych wśród naszej społeczności jest „Leśna ZaDyszka” – opowiada naczelnik Marcin Sobecki. – Bieg zapoczątkowano w 2015 roku w urokliwym miejscu na terenie Leśnictwa Szulmierz. Idea mająca na celu promocję biegania, a co za tym idzie, zdrowego stylu życia oraz naszego regionu, gromadzi tłumy, gdyż mamy różnej długości dystanse oraz bieg nordic-walking. W czasie organizacji zawodów na naszych druhach spoczywa przygotowanie terenu i trasy biegu oraz zabezpieczenie techniczne i medyczne – zaznacza dh Sobecki.

Czynne działania w lokalnej społeczności i identyfikowanie się z dewizą Bogu na chwałę ludziom na pożytek doskonale wpisuje się w funkcjonowanie OSP Szulmierz. Współpraca z naszym Kołem Gospodyń Wiejskich NOWALIJKI zapewnia podczas imprez, jarmarków przedświątecznych pomoc w przygotowaniu potraw, upominków oraz regionalnych ozdób – podsumowuje dh Liszewski.

Rajd rowerowy im. Andrzeja Jankowskiego „Białego”

Rajd rowerowy im. Andrzeja Jankowskiego „Białego”

  • Rajd rowerowy im. Andrzeja Jankowskiego „Białego”


fot. archiwum OSP Szulmierz

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 10/2023 na str. 70. Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR: Zamów prenumeratę.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2023 22:23