StoryEditorwiadomości z branży

Rolnicy mają dość. Żądają zniesienia weterynaryjnych świadectw zdrowia dla świń

20.10.2022., 10:10h
Obecnie obowiązujące stawki za wydanie weterynaryjnych świadectw zdrowia dla świń są dla hodowców zbyt wysokie. Koszt otrzymania takiego zaświadczenia w obliczu problemów z jakimi zmaga się sektor rolny jest nie do przyjęcia i stanowi znaczne obciążenie budżetu. KRIR wystąpił zatem o zniesienie obowiązku ich wystawiania.

Zarząd KRIR wystosował wniosek do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o zniesienie obowiązku wystawiania weterynaryjnego świadectwa zdrowia. Cena za jedno tylko zaświadczenie stanowi już poważane obciążenie finansowe dla wielu hodowców, zwłaszcza właścicieli małych gospodarstw specjalizujących się w chowie trzody chlewnej.

Podwyżki stawek za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną są pokłosiem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. 

Ile kosztuje świadectwo zdrowia świń?

Obecnie za usługę skontrolowania zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym, która trwa nie dłużej niż godzinę rolnik musi zapłacić 112,80 zł.  Cena za kontrolę trwającą dłużej niż godzinę wynosi 112,80 zł (za pierwszą godzinę) + 14,10 zł (za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny).  

Przez zmianą przepisów, hodowcy musieli zapłacić: 10 zł za wystawienie świadectwa dla 1-10 szt. Każda następna sztuka w zależności od wielkości stada kosztowała 50 gr – 1 zł. Innymi słowy - na zmianie stawek cierpią mali hodowcy.  Jeśli chcą sprzedać np. jedną lochę, płacą za takowe świadectwo zdrowia 112,80 zł, zamiast 10 zł.  Oznacza to, że nastąpił wzrost stawek za świadectwa zdrowia świń o 1000%!

Rząd zapowiada zmiany w stawkach

Hodowcy od momentu zmiany przepisów mają nadzieję, że resort rolnictwa jednak obniży stawki dla gospodarstw. W ich ocenie wprowadzanie tak drastycznej podwyżki w sytuacji, gdy Polska stara się odbudować pogłowie trzody chlewnej jest niczym nieuzasadnione.

Jednocześnie ministerstwo rolnictwa zapowiada obniżki dla małych gospodarstw. Zdaniem wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego mniejszy rolnik będzie płacił mniej niż przed zmianą przepisów. Opłatę za taką kontrolę zwierząt pobiera się w wysokości obniżonej o 75%, jednak nie niższej niż 40 zł, w przypadku kontroli świń przeprowadzanej w gospodarstwie, w którym jest utrzymywane nie więcej niż 50 świń. Po zastosowaniu tych reguł opłata za ww. kontrolę przekracza kwotę 40 zł w przypadku, gdy czas jej trwania wynosi co najmniej 2 godziny.

oprac. Natalia Marciniak-Musiał

fot. arch.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. czerwiec 2023 22:46