Rolnicy żądają przywrócenia paszportów dla bydłaJustyna Czupryniak/Canva/archiwum PWR Online
StoryEditorPaszporty dla bydła

Rolnicy żądają przywrócenia paszportów dla bydła

09.02.2024., 14:00h
Rolnicy z Pomorza domagali się przywrócenia paszportów dla bydła twierdząc, że w obrocie krajowym rolnik nie dysponuje dokumentem, który dawałby kupującemu informacje o nabywanych sztukach. MRiRW zaprzecza temu stwierdzeniu i wyjaśnia, co trzeba zrobić, żeby znaleźć takie informacje.

Rolnicy z Pomorza chcieli przywrócenia paszportów dla bydła

Wraz z końcem listopada 2023 r. Pomorska Izba Rolnicza wystąpiła do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą o podjęcie działań mających na celu zobligowanie MRiRW do przywrócenia paszportów dla bydła.

Jak wynika z treści skierowanego wówczas do KRIR pisma, rolnicy argumentowali swoje stanowisko tym, że paszporty zapewniały wiedzę o nabywanych sztukach, którą mogli przekazywać kupującemu. W związku z nowelizacją ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt obowiązek posiadania paszportu bydła w obrocie krajowym został zniesiony. Od tego czasu dokument ten jest wymagany wyłącznie w przypadku, gdy bydło jest przewożone do innego państwa Unii Europejskiej.

Komu są wydawane paszporty dla zwierząt?

MRiRW w odpowiedzi na przesłane przez Izby pismo wyjaśniło, że aktualnie procedury związane ze sprzedażą zwierząt są przeprowadzane zgodnie z określonymi rozporządzeniami. Natomiast paszport bydła jest wymagany i wydawany wyłącznie w sytuacji, gdy jest ono przewożone do innego państwa UE. Każdy rolnik, który chce sprzedać bydło za granicę, otrzymuje paszport bezpłatnie w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o zamiarze przemieszczenia bydła do innego państwa członkowskiego. W przypadku rolników dokonujących transakcji na terenie kraju nie jest to konieczne.

Rolnicy mają dostęp do informacji o zwierzętach w IRZplus

Jak przypomina MRiRW, po wprowadzeniu rozporządzenia określającego jednolite warunki wdrożenia IRZplus zostały ustalone przepisy w zakresie:

  • specyfikacji technicznych baz danych,
  • środków identyfikacji, dokumentów i formatów,
  • terminów dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych.

Dzięki czemu rolnicy, którzy hodują bydło, owce, kozy i świnie po złożeniu wniosku otrzymują darmowy dostęp, przynajmniej w trybie odczytu, do komputerowej bazy danych, w której znajduje się minimum informacji dotyczących ich zakładów.

Co muszą zrobić rolnicy, by zobaczyć dane o zwierzęciu w IRZplus?

Rolnicy, chcąc zobaczyć dane o zwierzęciu, muszą się zalogować do portalu IRZplus i wpisać numer identyfikacyjny zwierzęcia. Wówczas uzyskają dostęp do informacji o danym zwierzęciu, takich jak: płeć, rasa, data urodzenia, siedziba stada, w której zwierzę ostatnio przebywało. Są to dane, które wcześniej wpisywano do paszportu bydła.

Dlaczego paszporty zostały wycofane w obrocie krajowym?

Jak przypomina MRiRW, paszporty zostały wycofane z obrotu krajowego, ponieważ wprowadzone nowelizacje umożliwiają weryfikowanie identyfikowalności przemieszczanych zwierząt, jeśli tylko są stosowane w prawidłowy sposób. Zniesienie obowiązku posiadania paszportu na terenie kraju było krokiem w kierunku zniesienia obciążeń administracyjnych posiadaczy bydła i kosztów ponoszonych nie tylko przez rolników, ale również ARiMR, które wiązały się z wydawaniem tych dokumentów.

Kolejnymi przesłankami na rzecz zniesienia ww. obowiązku było:

  • brak kosztów związanych z dojazdem do biura powiatowego ARiMR w celu dokonania zgłoszenia do komputerowej bazy danych w celu wydania paszportu bydła,
  • brak kosztów związanych z opłatami pocztowymi, w przypadku dokonania zgłoszenia w formie papierowej za pośrednictwem poczty,
  • zmniejszenie czasochłonności i kosztów związanych z wyjaśnieniami prowadzonymi przez biura powiatowe ARiMR, w przypadku niespójności danych w komputerowej bazie danych z danymi na paszporcie bydła dotyczącymi rasy bydła czy daty jego urodzenia,
  • elektroniczna wymiana informacji (wyjaśnień) bez korekt na dokumencie papierowym z posiadaczem zwierzęcia w celu uspójnienia historii zwierzęcia w komputerowej bazie danych.

Polska była jednym z państw, które jako ostatnie wycofały się z obowiązku posiadania paszportu bydła w obrocie krajowym.

image
Przepisy prawa

Paszporty dla bydła na nowych zasadach. Co się zmieniło?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KRIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. luty 2024 03:05