Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy nowy właściciel może wypowiedzieć dzierżawę?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 11.04.2014r.

Od dwóch lat dzierżawię grunty rolne. Właściciel chce je teraz sprzedać. Nie przysługuje mi jednak prawo pierwokupu. Czy to prawda, że właściciel może zbyć ziemię, mimo że dzierżawa zawarta jest na 10 lat? Czy nowy właściciel może wypowiedzieć umowę?

Tak, właściciel może sprzedać grunt, mimo że jest on w dzierżawie. Według art. 678 § 1 (w związku z art. 694 k.c.), w razie zbycia rzeczy dzierżawionej w czasie trwania dzierżawy nabywca wstępuje na miejsce zbywcy. 

r e k l a m aOznacza to, że nowy właściciel z mocy prawa przejmuje wszelkie obowiązki oraz uprawnienia zbywcy (wydzierżawiającego). Zgoda Pana jako dzierżawcy na jego wstąpienie w stosunek dzierżawy nie jest wymagana. Należy wyraźnie podkreślić, że zacytowane przepisy dotyczą zbycia dzierżawionej ziemi zarówno na podstawie odpłatnej, jak i nieodpłatnej czynności prawnej (np. darowizny). W ich świetle nabywca ma możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntów rolnych z zachowaniem ustawowych terminów. Jednakże z prawa tego nie może skorzystać, gdy umowę zawarto na czas oznaczony, w formie pisemnej i z datą pewną, a ziemię dzierżawcy wydano (art. 678 § 2 k.c.).

Najwięcej problemów wiąże się z ustaleniem daty pewnej. Nie ma wątpliwości, gdy umowę podpisano przed notariuszem (podpisy notarialne poświadczone). Sprawa jest też jasna, gdy dzierżawę nieruchomości wpisano do księgi wieczystej lub ewidencji gruntów i budynków. Za urzędowe poświadczenie, czyli tzw. datę pewną, uznaje się również sytuację, w której dzierżawca jest płatnikiem podatku rolnego i otrzymuje nakaz zapłaty. 

Czy występuje data pewna, gdy dzierżawca składa wnioski o płatności do ARiMR jako dzierżawca i ma potwierdzenia złożenia tych dokumentów? Nie jest to jednoznaczne.

Reasumując, jeżeli właściciel sprzedał dzierżawione grunty osobie trzeciej, a umowa dzierżawy była zawarta na czas oznaczony, z datą pewną i ziemię wydano dzierżawcy, nowy właściciel nie może swobodnie wypowiedzieć kontraktu. Dzierżawcy nie powinni ulegać presji, gdy otrzymują wypowiedzenia umowy zawarte na czas oznaczony z datami pewnymi. Jeżeli wydzierżawiający będzie nadal żądał wydania ziemi, można wystąpić do sądu o ustalenie stosunku dzierżawy. Natomiast jeżeli wydzierżawiający odebrałby ziemię, można wystąpić do sądu z powództwem o przywrócenie naruszonego posiadania. 

 

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a