• Kiszonka LKS - jak ją sporządzić?

  • ?
  Tydzień temu  pisaliśmy o określaniu dojrzałości kiszonkarskiej kukurydzy i zasadom jej zbioru na kiszonkę z całych roślin. Tę technologię polscy rolnicy znają bardzo dobrze, ale trzeba pamiętać o zmianie zasad sporządzania kiszonki, jeżeli przechodzimy na żywienie zwierząt TMR.
 • Jak precyzyjnie ocenić dojrzałość kiszonkarską kukurydzy

  • ?
  Wkrótce rozpoczną się żniwa kukurydzy na kiszonkę i warto przypomnieć kilka zasad dotyczących określania dojrzałości kiszonkarskiej tej rośliny. W teorii jest to proste, w praktyce obarczone wieloma błędami.
 • Unia wprowadza cła na kukurydzę i żyto

  • ?
  Komisja Europejska poinformowała 8 sierpnia, że został uruchomiony automatyczny mechanizm wprowadzający cła dla niektórych rodzajów zbóż, w tym kukurydzy i żyta. Wynika to z prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej, która ocenia globalną produkcję kukurydzy w sezonie 2016/17 na rekordowy poziom 1,072 mld ton.
 • Co wybrać na poplon? Może kukurydzę!

  • ?
  Rośliny poplonowe w zależności od długości okresu wegetacji dzielą się na trzy grupy. W grupie roślin o długim okresie wegetacji (ponad 80 dni) i wymagających najwcześniejszego terminu siewu są: kukurydza, kupkówka pospolita, kapusta pastewna, rzepa ścierniskowa. Roślinami o średniej długości okresu wegetacji (60–80 dni) są: łubiny (żółty i wąskolistny), wyka jara i ozima, groch siewny, seradela, życica westerwoldzka, życica wielokwiatowa, słonecznik – wysiew do końca lipca. Roślinami o krótkim okresie wegetacji (45–60 dni), szybko rosnącymi po wschodach są: rzodkiew oleista, gorczyca biała, facelia – wysiewa się najpóźniej do połowy sierpnia.
 • Możesz uratować nawet tonę ziarna

  • ?
  O zagrożeniu kukurydzy chorobami powodowanymi przez grzyby, bakterie i wirusy pisaliśmy w „Tygodniku Poradniku Rolniczym” tydzień temu. Przedstawiliśmy objawy najważniejszych chorób i agrotechniczne możliwości ich ograniczania. Zawsze popłaca stosowanie właściwego zmianowania, zbilansowanego nawożenia i dobór odmian mniej podatnych na choroby. Jak pisaliśmy, wpływ chorób kukurydzy na jej plonowanie jest duży, a z badań wynika, że w uprawie na ziarno mogą być w polskich warunkach przyczyną 20–30% strat plonów.
 • Powschodowa ochrona kukurydzy

  • ?
  Tegoroczna wiosna nie ułatwia pracy plantatorom kukurydzy. Zasiewy tej rośliny w porównaniu do poprzednich sezonów zostały mocno opóźnione z powodu niskich temperatur. Zabieg ten, podyktowany stworzeniem jak najlepszych warunków do rozwoju kukurydzy w pierwszych tygodniach od zasiewu, jest oczywiście prawidłowy. Możemy przypuszczać, że dzięki późniejszym siewom, odpowiednia faza na wykonanie powschodowego zabiegu herbicydowego również przypadnie później niż zazwyczaj.
 • Kukurydza co 45 centymetrów

  • ?
  przy jednoczesnej zmianie rozstawu rzędów można uzyskać nawet 30-procentowy wzrost plonu i to przy udziale ziarna w masie na tym samym poziomie co w technologii tradycyjnej – twierdzi Sylwester Wolanin, rolnik ze wsi Celiny niedaleko Łukowa, który od kilku lat praktykuje siew kukurydzy w międzyrzędziach co 45 centymetrów. – Już podczas pobytu w Niemczech w latach 90. słyszałem o technologii siewu kukurydzy metodą wąskich rzędów w rozstawie co 35 lub 45 cm – mówi Sylwester Wolanin.
 • Jak zagospodarować zielonki z poplonów

  • ?
  Gospodarstwa bezinwentarzowe wykorzystują rośliny poplonowe na zielony nawóz lub mulcz. Gospodarstwa zajmujące się chowem i hodowlą bydła mlecznego i opasowego przeznaczają je na paszę. W tym drugim przypadku istotne są informacje na temat wartości roślin poplonowych i to, jaki plon możemy uzyskać z poplonów? O czym trzeba wiedzieć przy skarmianiu zielonek poplonowych i jakich zasad przestrzegać, aby przypadkiem nie zaszkodzić wydajności krów?
 • Mikro dla zdrowia kukurydzy

  • ?
  Według danych IUNG, aż 75% naszych gleb charakteryzuje się niedostateczną zawartością boru, 40% jest ubogich w miedź, 20% w molibden, a około 10% w cynk i mangan. W dodatku rośliny mogą odczuwać ich brak i sygnalizując charakterystycznymi objawami również w niesprzyjających warunkach pogodowych, np. podczas suszy czy niskiej temperatury.
 • Potrzeby nalistnego dokarmiania kukurydzy – rola cynku

  • ?
  Za nami siewy kukurydzy. Warto zadbać o nasze rośliny stosując biostymulację wyprzedzając możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków do wzrostu. Kukurydza jest rośliną o dużych wymaganiach pokarmowych. Brak prawidłowego zbilansowania mikro- i makroelementów prowadzi do strat w plonie tej rośliny.