• Białko z nasion roślin strączkowych

  • ?
  Zapotrzebowanie na białko w paszach można częściowo pokryć nasionami roślin strączkowych, choć nie powinny one być jedynym źródłem tego składnika. Układając dawki z zastosowaniem strączkowych, trzeba mieć na uwadze ograniczenia wynikające z zawartości substancji antyodżywczych oraz gorszą strawność.
 • Enzymy poprawią strawność paszy dla świń

  • ?
  Pasze wykorzystywane w żywieniu trzody chlewnej powinny charakteryzować się jak najlepszą strawnością. Pogarsza ją zawarte w zbożach włókno i substancje antyżywieniowe. Można ją poprawić poprzez dodanie enzymów paszowych.
 • Lepsze wykorzystanie paszy

  • ?
  Sposobem na lepsze wykorzystanie paszy przez zwierzęta, a tym samym zwiększenie ich przyrostów, jest poprawa strawności składników mieszanki oraz obniżenie pH w przewodzie pokarmowym. Stosowanie dodatków paszowych pozwala na zachowanie równowagi mikrobiologicznej, co wpływa na wykorzystanie składników pokarmowych paszy oraz zdrowie zwierząt.