Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Brakuje pasz ekologicznych. Rolnicy decydują się na radykalny krok

Brakuje pasz ekologicznych. Rolnicy decydują się na radykalny krok
Hodowla Zwierząt
Data publikacji 25.05.2022r.

Są problemy z dostępnością pasz ekologicznych. Rolnicy decydują się więc na radykalne rozwiązanie - apelują do KE, by zezwoliła im na stosowanie pasz konwencjonalnych w skarmianiu zwierząt. Proponują także szereg działań, które doprowadzą do zwiększenia bazy paszowej gospodarstw ekologicznych.

Brakuje pasz ekologicznych. Rolnicy apelują o odstępstwo  

Podczas spotkania grupy roboczej „Rolnictwo Ekologiczne” Copa Cogeca omówiono sytuację rynkową Unii Europejskiej. Obecnie wiele państw członkowskich boryka się z trudnościami w zaopatrzeniu gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt w pasze, dlatego część z nich wnioskowała o zezwolenie stosowania pasz konwencjonalnych do 5 proc. w żywieniu zwierząt.

Chodzi tutaj przede wszystkim o pasze białkowe, które obecnie jest trudno zastąpić własnymi komponentami, by zoptymalizować dawki pokarmowe zwierząt. Rozważano propozycje wykorzystania suszu z lucerny i innych roślin motylkowych drobnonasiennych oraz nasion roślin strączkowych grubonasiennych. Uczestnicy spotkania zauważyli, że potencjał produkcyjny pasz, w tym pasz białkowych w gospodarstwach ekologicznych, nie jest wykorzystany.

- Należy wesprzeć uprawy paszowe z uwzględnieniem upraw roślin motylkowych również w gospodarstwach nie prowadzących hodowli zwierząt. Należy również wspierać uprawę mieszanek roślin oraz poplonów i międzyplonów, w celu zwiększenia bazy paszowej gospodarstw ekologicznych i uaktywnić rynek paszy ekologicznej na rynku UE – powiedział po spotkaniu polski ekspert FBZPR Adam Drosio

Ponadto jest gorąca potrzeba realizacji projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych z udziałem producentów w celu intensyfikacji upraw roślin motylkowych w gospodarstwach ekologicznych. Taka sytuacja wynika ze stanu wojny na Ukrainie i trudności w prowadzeniu wymiany handlowej. Dlatego należy zastosować narzędzia, które mogą być wdrożone jak najszybciej.

Owady jako alternatywa dla pasz białkowych 

r e k l a m a

Prowadzono również dyskusję nad możliwościami zaspokojenia pasz białkowych również z hodowli owadów jako pasz alternatywnych. - Jednak wykorzystanie owadów jako pasz białkowych nastręcza szereg trudności i ryzyk. Podstawowym ryzykiem może być przenoszenie patogenów bakteryjnych i wirusowych wraz z paszą pochodzącą z owadów, dlatego też temat ten należy dokładnie zweryfikować i ocenić istniejące zagrożenia – skomentował Adam Drosio.

Dyrektywa emisji przemysłowych obejmie także chów ekologiczny

Kolejną kwestią omawianą na spotkaniu była dyrektywa dotycząca emisji przemysłowej gazów cieplarnianych. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że dyrektywa będzie dotyczyła w takim samym zakresie gospodarstw ekologicznych, jak i konwencjonalnych.

Jednakże istotną kwestią w gospodarstwach ekologicznych jest uzyskanie zamkniętego obiegu dwutlenku węgla w ekosystemie rolniczym i maksymalne zwiększanie poziomu próchnicy w glebie, by łagodzić skutki niekorzystnych zmian klimatu na produkcję.

wk, fot. arch.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a