Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy terminy ważności orzeczeń i wypłaty rent będą przedłużone?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy terminy ważności orzeczeń i wypłaty rent będą przedłużone?
Pieniądze i Prawo porady prawne
Data publikacji 01.05.2020r.

Mam przyznaną rentę rolniczą na rok. Termin ten upływa w połowie maja. Czy KRUS przestanie wypłacać mi to świadczenie? W najbliższym czasie nie będę mógł starać się o wydanie nowego orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy w gospodarstwie, chociaż mój stan zdrowia się nie poprawił. Co mogę zrobić, żeby nie stracić renty?

Terminy ważności orzeczeń i wypłat rent dla rolników przedłużone

Nie musi Pan obawiać się utraty renty. Okres jej wypłacania, podobnie jak termin ważności orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, ulegają bowiem przedłużeniu. Podstawę prawną stanowi art. 1 pkt 14 ustawy z 31 marca zmieniającej ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

r e k l a m a

Orzeczenie zachowują ważność w czasie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego koronawirusem

Przepis ten przewiduje, że orzeczenia lekarskie o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, których termin upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu, zachowują ważność.

Automatyczne przedłużenie o kwartał

Są ważne przez następne trzy miesiące, licząc od dnia upływu dotychczasowego terminu ważności. Dotyczy to zarówno orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników albo komisje lekarskie ZUS, jak i orzeczeń wydanych przez lekarzy rzeczoznawców i komisje lekarskie KRUS. Ważne jest jednak, aby przed upływem terminu ważności orzeczenia złożyć do KRUS (lub ZUS) wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres.

r e k l a m a

Ta zasada ma zastosowanie również do orzeczeń, których termin upłynął przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku, i osoba zainteresowana złożyła stosowny wniosek, natomiast KRUS lub ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, czyli przed 31 marca br.

KRUS przedłuża o kwartał wypłaty rent rolniczych, rent rodzinnych, dodatków pielęgnacyjnych i świadczeń uzupełniających

Centrala KRUS informuje na swojej stronie internetowej, że o trzy miesiące przedłuża wypłatę:
  • rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy,
  • rent rodzinnych uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy,
  • dodatków pielęgnacyjnych,
  • świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
KRUS informuje również, że przedłużenia wypłaty będą realizowane automatycznie.

Alicja Moroz
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a