Dzwonek Letnia promocja - Czytaj za 1 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie są prawa i obowiązki członka spółdzielni?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jakie są prawa i obowiązki członka spółdzielni?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 19.01.2021r.

Jestem członkiem spółdzielni. Mam pytanie o moje prawa i obowiązki, w tym prawo żądania odpisu statutu i regulaminów uchwał organów spółdzielni.

r e k l a m a

Czy każdy członek spółdzielni ma równe prawa?

Artykuł 18 Prawa spółdzielczego wskazuje w § 1, że prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.

Jakie prawa przysługują członkom spółdzielni?

Według § 2 członek spółdzielni ma prawo:

  • uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej;
  • wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni;
  • otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi;
  • żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wnios­ków dotyczących jej działalności;
  • udziału w nadwyżce bilansowej;
  • do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.
Członkowi spółdzielni przysługują również inne prawa określone w ustawie lub w statucie.

Inne prawa wynikające z ustawy lub statutu spółdzielni

r e k l a m a

Ustawa w § 3 określa, że spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi jej znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

Sąd Okręgowy w Toruniu – VI Wydział Cywilny dnia 14 sierpnia 2012 r. (sygn. akt: VI Gz 127/12) orzekł, że na podstawie art. 18 § 3 ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, członek spółdzielni, któremu odmówiono otrzymania odpisu statutu i regulaminów, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych dokumentów. To samo dotyczy odmowy zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi.

Jakie są obowiązki członka spółdzielni?

Z kolei § 5 Prawa spółdzielczego określa, że członek spółdzielni ma obowiązek:

  • przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminów,
  • dbania o dobro i rozwój spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań statutowych.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody